Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

WhatsApp: +90 552 455 13 03       Telefon: +90 552 455 13 03AHİLİK HAFTASI KUTLU OLSUN 18-22 EYLÜL 2023

AHİLİK HAFTASI KUTLU OLSUN
13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından dünyanın ilk sivil toplum örgütlenmesi olarak kurulan Ahilik teşkilatı; ticareti düzenlerken bir taraftan da zanaatkarı ahlak, doğruluk ve merhamet yönlerinden yetiştiren bir teşkilatlanmadır.
Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik-yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm ahlâkını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır.
Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet-liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışma anlayışı vardır. Bu esaslar aynı zamanda Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel mesajlardır.
Ahilik milletimizin asırlar boyunca birlik ve beraberlik duygusu içerisinde maddi ve manevi bütün değerleriyle medeniyet tarihine kazandırdığı eskimeyen bir sistemdir.
Bu vesile ile Anadolu’nun manevi mimarlarından Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle anıyor, tüm milletimize, atalarının mirasına sahip çıkan bugünün Ahileri esnaf ve sanatkârlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, Ahilik Haftanızı kutluyoruz.

Ahiliğin Temel İlkeleri: Bireyi, fetâlıktan şeyhliğe ve yamaklıktan ustalığa giden yolda olgunlaştırmaya çalışan Ahi kurumunun mesleki ahlak ve görgü kurallarının temel ilkeleri şunlardır:

1- İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak,

2 - İşinde ve hayatında, kin çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak,

3 - Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak,

4 - Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak,

5 - Şefkatli, merhametlik, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak,

6 - Cömertlik, ikram ve kerem sahibi olmak,

7 - Küçüklere sevgi, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak,

8 - Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak,

9- Ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve affetmek,

10- Hataları yüze vurmamak,

11- Dost ve arkadaşlara tatlı sözlü, samimi, güleryüzlü ve güvenilir olmak,

12- Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek,

13 - Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek,

13- Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak,

15- Hakka, hukuka, hak ölçüsüne riayet etmek,

16- İnsanların işlerini içten, gönülden ve güleryüzle yapmak,

17 - Daima iyi komşulukta bulunmak, komşunun eza ve cahilliğine sabretmek,

18- Yaradandan dolayı yarattıkları hoş görmek,

19- Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak,

20- İyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak,

21- Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan şeref duymak,

22- Zenginlere, zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak,

23- Allah için sevmek, Allah için nefret etmek,

24 - Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak,

25- Emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek,

26- Açıkta ve gizlide Allah'ın emir ve yasaklarına uymak,

27- Kötü söz ve hareketlerden sakınmak,

28- İçi, dışı, özü, sözü bir olmak,

29- Hakkı korumak, hakka riayetle haksızlığı önlemek,

30- Kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık vermek,

31- Bela ve kötülüklere sabır ve tahammüllü olmak,

32- Müslümanlara lütufkâr ve hoş sözlü olmak,

33- Düşmana düşmanın silahıyla karşılık vermek,

34- İnanç ve ibadetlerinde samimi olmak,

35- Fani dünyaya ait şeylerle öğünmemek, böbürlenmemek,

36- Yapılan iyilik ve hayırda hakkın hoşnutluğundan başka bir şey gözetmemek,

37 - Alimlerle dost olup dostlara danışmak,

38 - Her zaman her yerde yalnız Allah'a güvenmek,

39- Örf, adet ve törelere uymak,

40- Sır tutmak, sırları açığa vurmamak,

41- Aza kanaat, çoğa şükür ederek dağıtmak,

 42- Feragat ve fedakarlığı daima kendi nefsinden yapmak [www.ahilik.gen.tr/gorgu/ temel. htm, 20 Kasım 2002].

Ahiliğin Etkileri

Ahilik Teşkilatı, medeniyetimizi şu alanlarda etkilemiştir:

1-Ehliyet ve liyakat esas alınarak Milletimizin teşkilatçılık kabiliyeti uygulama alanına konulmuştur. Kendi içerisinde ehil olanların seçildiği bir sistem, yeni bir yönetim modeli uygulanmıştır.

2-Ahilik sistemi, insanları ötekileştirmeden bir dayanışma ve kardeşlik modeli ortaya koymuştur.

3-Ahilik Anadolu’ya gelen göçebe Türkmenleri işbaşında eğiterek insanların kaliteli ve üretici olmasını sağlamıştır.

4-Ahiler kendilerine has bir eğitim modeli geliştirmişler; Ahi zaviyelerinde dini – tasavvufi eğitim vererek onların iyi bir Müslüman olmalarını sağlamışlardır. Ayrıca işbaşında eğitimle kaliteli üretimi sağlarken, gerektiğinde askeri eğitim de vermişlerdir.

5-Ahiler, dünyada ilk defa kadın teşkilatı (Bâcıyan-ı Rum) kurarak, kadınları ahlâki ve mesleki alanda eğitmişlerdir.

6-Ahiler, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu olmasında çok etkili olmuşlardır. Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerinde, şehir hayatına intibaklarında öncü olmuşlardır.

7-Ahiler, oluşturduğu ekonomik sistem ile helal kazancı, alın terini, dayanışmayı, kul hakkını, ahlâkı, kanaatkârlığı, çalışmayı – üretmeyi ve böylelikle Allah’ın rızasını kazanarak ahiret yurdunu kazanmayı esas almışlardır.

8-Ahilik adabı yüzyıllar boyunca Anadolu Türk halkının milli karakterini belirlemiştir. Bugün Anadolu’daki misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, birçok görgü kuralı, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma.. vb. Ahiliğin günümüzdeki yansımalarıdır.

9-Ahiler oluşturdukları sosyal güvenlik sistemi ile âdeta “kimsesizlerin kimsesi” olmuşlardır.

10-Ahiler Anadolu’nun vatanlaşmasında, İslâmlaşmasında ve Türkleşmesinde kurdukları vakıflarla, yapmış oldukları şifahane, hamam, çeşme, han, medrese ve hayır kurumları ile etkili olmuşlardır.

11-Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Kırşehir’den uç bölgesine giden Şeyh Edebali bir ahi şeyhi idi. Osmanlı’nın manevi mimarı olan Şeyh Edebali ve diğer ahiler sayesinde ahilik Osmanlı’nın kuruluşunda ve bir ‘cihan devleti’ olmasında temel dinamik olmuştur.

12-Ahiler, Anadolu’da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mayasını oluşturmuştur.

Bu esaslar bağlamında yeniden medeniyet tasavvurumuzun oluşmasında ahiliğin önemli katkılar, sunacağını düşünüyoruz. Bu manada Ahiliğin eğitim, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, dini ve ahlaki alanlarda 21. yüzyılda medeniyetimizin ana unsurlarından olacağı şüphesizdir.

BOL-DAV BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI

Paylaş