Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

WhatsApp: +90 552 455 13 03       Telefon: +90 552 455 13 03KURULULUŞ ve TARİHÇE

VAKFIMIZIN DOĞUŞU...

Tarih....:  14 Mart 1987 - Cumartesi
Yer.......:  Ankara Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı
Gaye....: Özlem Giderme, Sosyal Yardım ve Dayanışma Duygularını Canlı Tutma


Ankara'da ikamet eden hemşerilerden bir avuç kadarı, bir araya geliyor, ilçe Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin de iştirakiyle bir toplantı yapıyorlar. Henüz hiç kimsenin kafasında "Vakıf" kavramı yok, ama "bir ve beraber olmak için ne gerekiyorsa yapalım" fikri var. Bu fikrin verdiği heyecan, duygu ve düşüncelerle " Vakıf " çekirdeği Bolvadin tarihinin bereketli topraklarında yerini alıyor.

 

Hemşeriler hemen 5 kişilik bir alt komite oluşturuyor. Çekirdek yavaş yavaş kabuğunu kırıyor ve 11 Nisan 1987 - Cumartesi tarihinde, Ankara Tarım Kredi Kooperatifleri Lokali'nde yapılan geniş kapsamlı toplantıda patlama noktasına geliyor.

"Bolvadinliler arasındaki sosyal yardım ve dayanışma duygularını organize bir güç haline getirme ve Bolvadin için birlikte düşünüp birlikte karar verme" amacına yönelik bir toplantı, tam bir bayram sevinci içinde yapılıyor. Bolvadin'den gelen hemşerilerimizi Ankara’daki hemşerilerimiz bağırlarına basıyor. İkram edilen Bolvadin bükmeleri yeniyor ve bu arada Bolvadin'le ilgili bazı temel meselelerin "kulağının bükülmesi" de ihmal edilmiyor. Herkesin gözleri pırıl pırıl sevinçleri yüzlerden okunuyor. Bir ve beraber olmanın sevinci doruk noktasında

Önceki toplantıda görev alan alt komite raporunu sunuyor; Kanaat " Vakıf " kurulması yolunda, 20 kişilik bir "Kurucu Üye" teşekkül ettiriliyor.

İLK HARCI KOYANLAR

Bu kurucu üyelerden Ankara'da bulunan 13 kişi, kendi aralarında ihtisas komisyonları kurarak görev bölümü yapıyor. Gerekli teknik çalışmalar yapılıyor ve yasal prosedür işletiliyor.

Ramazan ayına rastlayan 20-22 Mayıs 1987 tarihlerinde Bolvadin'de iki önemli toplantı daha yapılıyor. Bolvadin Esnaflar Derneği'nde, ikincisi Belediye'de...Bolvadin'i ve Bolvadinliyi temsil yetkisini haiz bütün kurum, kuruluş ve şahıslar iştirak ediyor. Kurulacak vakfın yapısı, organları, amaçları ve mali potansiyeli müzakere ediliyor. Herkes gücü nispetinde elinden geleni yapacağını vadediyor. Bundan sonra vakfa ilk harç konmaya başlıyor. İlk katılım, Vakfa başından beri her türlü desteği veren ve hiç bir zaman yardımını esirgemeyen’den oluyor. Bunu sırasıyla diğer kurum, kuruluş ve hemşeriler izliyor. 10 Temmuz 1987 - Cuma günü Bolvadin Asliye Hukuk Mahkemesi, Vakfın tescili ile ilgili tarihi kararı veriyor.

AÇILIŞ

Bolvadinlilerin birlik ve beraberlik yuvası olan Vakıf Merkezi, Kurban Bayramı tatiline rastlayan 07 Ağustos 1987 - Cuma tarihinde, ilçe mülki ve mahalli idare amirlerinin ve bütün Bolvadinlilerin teşrifiyle açılıyor.

Tescil kararının Resmi Gazete‘de yayımlanma tarihi ise: 29.08.1987 - Cumartesi günü BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI (BOL-DAV), Bolvadin tarihindeki layık olduğu yerini alıyor.

Peki işler burada bitiyor mu? Hayır, asıl iş bundan sonra başlıyor. İlk iş olarak, Ağustos 1987 ayı içinde, Bolvadin İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün Başkanlığında, ilk ve orta dereceli okul müdürleriyle Vakıf Merkezinde bir toplantı yapılıyor. BOLDAV'ın eğitim-öğretim faaliyetine nasıl katkıda bulunması yolundaki, okul müdürlerinin görüş ve düşünceleri tespit ediliyor.

Daha sonra Vakıf Merkezi, her yaşta hemşerinin istifadesine sunuluyor. Halkın rahatça gelip, günlük olayları değerlendireceği, eşiyle dostuyla sohbet imkânı bulacağı ve boş zamanlarını iyi bir şekilde kanalize edeceği fiziki bir ortam sağlanıyor.

KÜLTÜREL ve SOSYAL FAALİYETLER

Ayrıca, Merkezin akşamları da, öğrencilerimizin ders çalışmalarına uygun hale gelmesi için de bir takım formüller aranıyor. Bolvadin'de çalışan, gönlü ve ruhu ile Bolvadinli olan öğretmen hemşeriler ile Bolvadin'in ekmeğini yiyip,suyunu içen ve kendini Bolvadin’li hisseden diğer öğretmenlerin katılımıyla, her akşam Vakıfta gönüllü olarak nöbet tutuluyor. Öğrencilerin huzurlu ve verimli bir şekilde ders çalışmalarına nezaret ediliyor. Evinde ders çalışma imkânı bulamayan ya da derslere hazırlanmada kaynak sıkıntısı çeken öğrenciler, sabah saat 08.00'den akşam saat 22.00'ye kadar hizmet veriliyor.

Bolvadin'in sorunlarını kavrama ve bunlara birlikte çözüm arama, Bolvadin’lilerin Dayanışma ihtiyacına cevap verme arzusunun vücut verdiği Vakıf, 26 Eylül 1987 tarihinde "Bolvadinli Üniversite Gençliğinin Sorunları" konulu bir toplantı düzenliyor. Katılım oldukça yüksek. Bu toplantıda 100'ün üzerinde yüksek öğretim öğrencisinin isim ve adres tespiti yapılıyor. Sorunları dinleniyor, hâl çareleri müzakere ediliyor.

1988 Şubat ayından itibaren de, Vakıf çalışmalarının tanıtılması, hemşeriler arasındaki dayanışmanın daha kuvvetli bir şekilde tesis edilmesi ve tüm Bolvadinlilerin görüş, düşünce ve tekliflerine yer verilmesine imkân hazırlamak üzere, aylık olarak "Vakıf Bülteni" çıkarılmaya başlanıyor, ilk sayıları Ankara ve Bolvadin'e, diğer sayıları adresi tespit edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki diğer hemşerilere ulaştırılıyor.

Vakfın genişlemesi ve tabana yayılması amacıyla 13 Şubat 1988 günü Vakıf Merkezinde, üye kayıt merasimi yapılıyor ve büyük alâka görüyor. Bu toplantıda 82 gerçek, 21 tüzel kişilik ilk çırpıda üyelik müracaatında bulunuyor. Bunlardan vecibelerini ikmal edenlerin üyelikleri kabul ediliyor, taahhütlerini yerine getirmeyen diğerlerinin de bir an önce bu işlemlerini ikmal etmeleri bekleniyor.

İLK ŞUBENİN AÇILIŞI

Kuruluşundan beri Ankara'nın merkezi bir yerinde kendine fiziki bir mekân arayan Vakıf, bir takım maddi sıkıntılar sebebiyle bunu gerçekleştiremiyor. Fakat diğer semtlere nazaran daha çok hemşerinin ikamet ettiği Demetevler semtinde mütevazı bir büro tutuyor. 6 Mart 1988 tarihinde bu semtte ve civar semtlerde oturan hemşerilerimiz tarafından Ankara Bürosu hizmete açılıyor.

Yurt içi ve yurt dışının çeşitli yerlerine dağılan hemşerilerle irtibat temin etmek üzere adres tespit çalışmalarına başlanıyor, ilk faaliyet olarak Ankara'da ikamet eden hemşerilerimiz için  "Adres Rehberi" hazırlanıyor. Diğer il ve ilçelerde yaşayan hemşeriler ile yurt dışında bulunan "gurbetçi hemşeri’lerin adreslerini Vakfa göndermeleri, yayınlanan Bültenle duyuruluyor.

Bir yıllık bir zaman dilimi içinde bu faaliyetleri gerçekleştiren Vakıf Yönetimi, Bolvadin ve Bolvadinlilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmasını sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün Bolvadinlileri, vakfın birleştirici-bütünleştirici çatısı altına bekliyor. Bolvadin'in ekmeğini yiyip, suyunu içen, havasını teneffüs eden ve O'nun imkânları ile okuyup makam-mevki sahibi, iş sahibi olan herkesi bu hizmete ve gayrete davet ediyor. Vakfı bütün Bolvadinlilere mâletmek istiyor. Düşünen kafalara, kalem tutan ellere, duygu taşıyan gönüllere "davet" çıkarıyor: "Vakfa sahip çıkın. Hasetlik, fesatlık, çekememezlik ve nemelazımcılık gibi ilkel duygulardan arınmış olarak, kendi branşınız ya da ilgi alanınız doğrultusunda Bolvadin'le ilgili her meseleyi gündeme getirin, tartışalım. Bolvadin için en iyisini, en güzelini yapalım. Bu memleket hepimizin, bu Vakıf hepimizin. Bizim başka beldelerin insanlarından neyimiz eksik. Başarı da, başarısızlık da hepimizin olacak.

Tüm Bolvadinliler haydi hizmete…

AMAÇLARI

Bolvadin ve Bolvadinlilerin (Kasaba ve köyleri dahil) ekonomik sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmalarını sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla imkanlar ölçüsünde; tahsilde bulunan kabiliyetli öğrencilere maddi ve manevi yönden yardım temin etmek, belde de yaşayan gençlerin boş zamanlarını değerlendirici faaliyetlerde bulunmak ve yurt, kurs, araştırma merkezi açmak, Bolvadin dışında yaşayan hemşerileri cemiyet olaylarında (Ölüm, evlenme, Kan ihtiyacı vs.) birbirlerinin Sms, E-mail, Facebook ve Web adresi kanalları ile haberdar olmalarını temin edici organizasyonları sağlamak ve Bolvadin'de büyük şehirlere iş bulma, hastalık ve tahsil gibi nedenlerle gelen hemşerilere rehberlik yapmak, Bolvadin'in tanıtılması ve Bolvadinliler arasında dayanışma sağlamak amacıyla seminer, konferans, kurs, panel, sempozyum gibi çalışmalar yapmak, dergi, gazete gibi yayınlar çıkarmak ve kültürel faaliyetler de bulunmak, Bolvadin'in ekonomik ve toplumsal envanterlerini araştırmak amacı ile plan, proje ve fizibilite raporları hazırlamak, icracı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bunların uygulanmasına yardımcı olmak düşüncesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 29 Ağustos 1987 tarih ve 19559 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan kararı ile Hasan İNCEER, H.Hilmi ÖZDEMİR, İbrahim Ulvi YAVUZ, İbrahim KOCA, Osman Nuri ODUNCU, Yahya PEKTAŞ, Sait BAĞCI, Hasan Basri YAZICI tarafından kurulmuş bir vakıftır.

GÜNÜMÜZE KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPANLAR

Hasan İNCEER, Latif KARADEMİR, Osman Nuri ODUNCU, Orhan ÖZTÜRK, İbrahim KOCA, Hasan Basri YAZICI, Hasan ÖZÜLKÜ, Dr. Ulvi ATA, Yahya PEKTAŞ, Şeref ASLAN, Hikmet KELEKÇİ başkanlık yapmışlardır.

Halen Hasan DOĞRUYOL Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Paylaş