Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

WhatsApp: +90 552 455 13 03       Telefon: +90 552 455 13 03HER YIL 24 EYLÜL VE HEDEFLENEN 24 EYLÜL’LER

HER YIL 24 EYLÜL VE HEDEFLENEN 24 EYLÜL’LER

Tarihi, tarihçilere bırakmak en doğrusu. Yaşananların, yaşayanlar tarafından kulaktan kulağa aktarılması ise her bir kulaktan sonrası için gerçeklerden bir adım daha uzaklaşmak olduğu da bir olgu. Belge ve bilgiler ışığında Bolvadinli için gerçek olan 24 Eylül 1921 Şerefli ve Onurlu bir kurtuluş tarihi.

Tarihte yaşanılanlardan ders almak, yapılan hataları tekrarlamamak, bununla birlikte yeni stratejiler geliştirmek. Merhum Mehmet Akif’in söyleminde olduğu gibi tekerrürünü önlemek ana hedef olmalıdır. Mirasyedi evlatlar gibi yaşanılan ve yaşatılan başarılar üzerinden nemalanmak değil, onun üzerine konulan başarılarla yola devam etmek ve devam ettirmek asıl olanıdır.

Kısaca hafızalarımızı tazelemek için “24 Eylül öncesi Bolvadin’de kurulan Kuva-yı Milliye Teşkilatı (Müzaharet Yardımlaşma Teşkilatı) Bolvadin müftüsü Yörük Hacı Ali Efendi (Ulu) tarafından Mart 1920 yılında kuruldu. Kurtuluş savaşı sonuna kadar teşkilatın reisliğini yaptı. Yörükzade Ahmet Fevzi (Özdemir), Yunuszade Vehbi (Ünlü) yardımcısı oldular. Bu teşkilata; Hacı Mehmet Ata Bey, Dava vekili Mehmet Rasim (Ağılönü), Belediye Başkanı Enver Bey (Peker), Gedilli Ziya Bey, Hasipzade Hasip Hoca (Ersoy) ve o dönemki Bolvadin’den birçok isimde teşkilat üyeleri olarak görev aldıkları Dr. Muharrem BAYAR Hocamızın eserlerinde mevcuttur.

Bu bilgileri hatırlamak elbette önem arz ediyor.  Çünkü sonuç olarak o zamanki Bolvadinli vatanseverler birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla işgali savuşturmayı başarmalarıydı. Bu başarının temelinde ortak bir hedef vardı o hedef “Düşmanı bölgeden çıkarmak ve Büyük taarruzun önünü açmaktı” Bu hedeflere ulaşmak için yeterli maddi silahlar yoktu veya çok eksikti. Ancak ortaya koydukları iman, irade, azim ve kararlılıkları vardı. Hedefleri o günkü Yunan kuvvetleriydi. Akıl ve mantığın çalıştırıldığı planlar, ciddi bir dayanışma, örnek bir yardımlaşma, mükemmel bir organizasyon ve koordinasyon, lider ruhlu akıllardan oluşan ekip ve bu ekibin taşıdığı sorumluluk, yürütülen eylem ve sonuç ‘24 EYLÜL 1921 BOLVADİNİN KURTULUŞ ONUR VE ŞEREF GÜNÜ’ NE ATILAN ORTAK İMZAYDI”

102* yıl sonra Cehalet, Zaruret ve İhtilaflarımızın ortak hedefteki düşmanımız olduğu gerçeğidir.

Bu hastalıklara karşı sanat, marifet, ticaret, girişimcilik, mucitlik, tecdit, inovatif, bilişim teknolojilerine karşı iştiyak, yapay zekâyla muhatap, her ne iş olursa olsun yapılan işi en güzel bir şekilde yapma ve sonuçlandırma ahlakı, ürün geliştirme, üretime geçme, satış, pazarlama tekniklerini öğrenme, verilen sözleri zamanında tutma,  güven ve itimat oluşturup tutunurluk sağlama, taahhüdünü, akdini, sözleşmene uygun olarak yerine getirme, ittifak becerilerini hayatın her safhasına yayma, müzakere, münazara ve iletişim kanallarını açık tutup emanet edilen görev ve sorumluluk koltuklarının icabını yerine getirme muhabbetin yollarını arama ve bulma yolculuğu.

Yalnız ev ödevlerimizi değil, hayatımızın her safhasındaki ödevlerimizi yerine getirme mükellefiyetinde olduğumuzun şuuruyla hareket etme düşüncesi.

Değilse zaman israfı toplumumuzu içten içe yakıp kavurur ve birlikte hedeflere yürümek yerine, sorumluların taşımakla görevli oldukları ödevleri yerine getirmeme sorumsuzluğu, büyük bir yük ve vebal olarak omuzlarımıza yüklenmektedir.

Kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk, birimler arasındaki organizasyonsuzluk, lider ve yönetici görünümlüler arasındaki iletişimsizlik ve her biri kendi makamını bütünün bir parçası olmasını unutup gizli bir rekabet alanı olarak görmesi, ben her şeyi bilirim diyen istişareye değer vermeyen cehalet uzmanları, her türlü kamu ve özel sektör işletme yöneticilerinin bir hedef etrafında birleşme yetilerinin eksikliğini ve gayretsizliğinin toplumumuza nelere mâl olmakta olduğunu görmeye ve yaşamaya devam ederiz.

Çarçur edilen sermayeler, verimsiz mesailer kullanılmayan kaynaklar, istifade edilmeyen akıllar, ortaya konulamayan yürekler, aranamayan haklar, sorulamayan gerçekler, becerilemeyen projeler, üstlenilmeyen sorumluluklar, taşın altına sokulmaktan imtina edilen eller, gösteriş budalalığı, bir adım önde olma heves karlığı, kartvizit koleksiyoncuları, bende olmayan sende de olmasın zihniyeti, sende varsa bende niye yok bencilliği, vs…

Bu zamanki manevi düşmanlara karşı verilecek mücadele 24 Eylül 1921 Öncesindeki gibi ortaya konulan, ortak tavır, ortak akıl, ortak bilgi, ortak irade ve ortak kararlıkla karşı koyup yekvücut her alanda taarruza geçme vaktidir.

He yaşta, her cinste, bireyin kendisini geliştirme yeteneklerini teşhis etme, onları öne çıkarma yaşadığı toplumun hizmetin sunma vaktidir.

Karınca misali de olsa iyiliğe, doğruluğa, dürüstlüğe omuz verme, hasetliğe, fesatlığa tembelliğe, bilgisizliğe karşı tavır alma vaktidir.

Hem de hiç vakit geçirmeden el ile dil ile kalp ile ruh ile bu kutlu yürüyüşü her kurumun, her sorumlu makamda bulunan veya bulundurulan yönetici veya idarecisinden tüm çalışanlarının, esnafından, zanaatkarına, patronundan işçisine, amirinden memuruna, evin ana ve babasından çocuklarına eğitimcisinden öğrencisine kısaca toplumun her ferdinin kendi dünyasında başlatabilme vaktidir.

Bu uğurdaki gazanız mübarek olsun. 24.09.2021

*Bu yıl 102 Kurtuluş gününü kutluyoruz

Hasan DOĞRUYOL

BOL-DAV BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI

Kurucular Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Paylaş