Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

WhatsApp: +90 552 455 13 03       Telefon: +90 552 455 13 03Kalkınma Derneğinden Dayanışma Vakfına…

 

KALKINMA DERNEĞİNDEN DAYANIŞMA VAKFINA…

1950 seçimleri ile Türkiye’de yeni bir sayfa açılmıştı.

Mülki ve idari yönetimlerde bir yenilik ve gelişme, köy ve kasabalarda yaşayan halkta bir derlenip toparlanma göze çarpıyordu. Bazı ilçeler il olma, bazı kasabalar ise ilçe olma planları yapıyor, bununla ilgili olarak hükümet merkezi ile kulis çalışmaları yürütüyordu.

Bolvadin de kendisine bağlı köy ve kasabaları uhdesinde tutmak, ilçe merkezini daha çok geliştirmek ve cazibe merkezi haline getirmek için kendi çapında gayretler içine giriyor, kasabası Çay’ın ilçe olma girişimini engellemek istiyordu.

Mülki yapılanmada 1530 yılından itibaren ilçe(kaza) statüsünü devam ettiren Bolvadin’in parçalanmasını önlemek, Bolvadin’i canlandırmak, her alanda kalkınmasını, gelişmesini desteklemek ve devam ettirmek amacıyla Bolvadin gençlerinden oluşan bir grup, ”Bolvadin Kalkınma Derneği“ adı altında partiler üstü bir dernek kurmak için kolları sıvadı ve bir tüzük hazırlayarak gerekli inceleme ve izinlerin alınması için Afyonkarahisar Valiliği’ne müracaat etti.

Bu konu ilk defa “Bolvadin Hakikat” gazetesinin 04 Ocak 1954 tarihli sayısında yer aldı. 14 Ocak 1954 tarihli Hakikat gazetesinde ise derneğin kurulduğundan bahisle “ana tüzük” yayınlandı. Dernek ana tüzüğünün ikinci maddesi; ”Dernek siyasetle iştigal etmez, partiler üstü ve partiler dışı bir teşekküldür.” ifadesi yer alıyordu. Tüzükte derneğin amacı ise, ”Bolvadin’in her alanda ilerlemesini desteklemek ve bu yolda çalışmaktır” şeklinde tanımlanıyordu. Aidat olarak ayda bir lira, yılda 12 lira alınması hükme bağlanmıştı.

Ana Tüzükte, dernek yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: Hilmi Kantarcı, İhsan Özaydın, Ruhi Taytak, Celal Sönmez, Eyyüp Akıncı, Abdil Açıkgöz, Ahmet Pektaş, Halis Erbilgin ve Ramazan Tuncay.

1924 yılından itibaren Askerlik Şubesi olarak kullanılan Demirciler İçi adresindeki bina Kalkınma Derneği olarak tefriş edilmiş, spor kulüpleri, toplantı mekanları ,okuma ve oyun salonları oluşturularak gençlerin hoş vakit geçirmelerine imkan sağlanmıştı. Dernek merkezi girişine de; ”Siyasetle iştigal edilmez. Partiler üstü ve partiler dışı bir teşekküldür” pankartı asılmıştı.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak,onları spor ve okuma gibi alışkanlıklara yöneltmek, meslek sahibi olmalarına yönelik kurslar tertip etmek gibi etkinlikler göze çarpıyordu. Bunların başında Osmanlıca kursu ve PTT’ye alınacak elemanlar için gerekli olan Maniple (Mors alfabesinin öğretilmesi ve kullanılması) Kursu geldi. Maniple Kursuna katılanlardan Sadık Özkal, bu kursu tamamlayarak PTT’ye memur oldu. Dernek Başkanlığı görevinde bulunan Abdullah Kor, Ahmet Pektaş, Hilmi Kantarcı, Mehmet Emin Muradoğlu gibi yöneticiler döneminde dernekte her gün toplantılar yapılır, önceden belirlenen ve hazırlanan hatipler halka ateşli konuşmalar yaparak birlik ve beraberlik mesajı verirlerdi. Bu hatiplerin başında da Hakkı Esenoğlu, Kamil Ergün , Mustafa Akbaba ve Av.Mehmet Pektaş gelmekteydi.

Çay kasabasının ilçe olmaması yönünde kulis faaliyeti yapmak üzere bir heyet başkent Ankara’ya gitmiş, bu heyetin ne tür kişilerle görüştüğünü takip etmekte olan Çay’lı bir vatandaşa, heyette bulunan Hakkı Esenoğlu; ”Ya hemşerim bizim içimiz yanıyor, buralara bir çare bulmaya geldik. Ne diye bizi takip ediyorsun. Git sen de başka bir siyasinin peşine takıl derdini anlat” diye çıkışmıştı.

Çay’ın ilçe olmaması yönünde Hakikat gazetesinde de bir takım görüş ve eleştiriler yer alıyordu. Gazetenin başyazarı Mahmut Nedim Ertuğrul bir yazısında Afyonkarahisar Valisi Hilmi İncesulu’yu hedef alan eleştirilerde bulununca, Vali, Kalkınma Derneği başta olmak üzere tüm Bolvadinlilere,”Çay’ın ilçe olmasıyla uğraşacağınıza, Bayat üzerinden Ankara’ya yeni yol yapılıyor, gidin onunla uğraşın, Çay üzerinden Afyon’a gitmeden Ankara’ya ulaşacaksınız” türünden tavsiyelerde bulunuyordu. Dernek faaliyetleri Çay’ın ilçe olmasını engellemedi ve Çay 1958 yılında ilçe oldu. Kalkınma Derneği ve Bolvadin kamuoyu da Sultandağı kasabasının ilçe olmasını yönünde gayret gösterdi. Sonuçta aynı yıl Sultandağı da Çiftlik kasabası ile birleşerek ilçe oldu.

Sonraki yıllarda, Çobanlar üzerinden Afyon’a ulaşmak amacıyla Bolvadin Çobanlar arasında yol yapılmaya başladı. Birçok Bolvadinli Çay’a uğramadan Afyon’a gitmek için bu yol inşaatında çalıştı

YIL 1987- ORGANİZE BİR GÜÇ OLMAK İÇİN İLK TOPLANTI

“Özlem giderme, hemşerilerimiz arasındaki sosyal yardım ve dayanışma duygularını organize bir güç haline getirme, Bolvadin için birlikte düşünüp birlikte karar verme” toplantısı ilk defa Ankara’da ikamet eden 20 hemşerimiz ile birlikte dönemin Belediye Başkanı Hasan Basri Yazıcı ve bazı Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla Ankara Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (ESAV) salonunda 14 Mart 1987’de toplantı yapıldı.

Ankara’da dernek veya vakıf kurulması çalışmalarını yürütmek için bir mekan temin etmek ve program yapmak üzere A. Vahap Erkan, İbrahim Ulvi Yavuz, İbrahim Koca, İbrahim Birler ve Osman Nuri Oduncu’ dan oluşan bir komite kurulması, ayrıca 11 Nisan 1987 tarihinde Ankara Tarım Kredi Kooperatifleri lokalinde, Bolvadin’den gelecek misafirlerle birlikte yapılması planlanan toplantıya kadar da bu komitenin çalışmalar yapması kararlaştırıldı.

BOLVADİNLİLER ORGANİZE OLMADA KARARLI

Aradan geçen yaklaşık bir aylık süreden sonra, hemşerilerimizin büyük ilgi ve alakasına mazhar olan toplantı, belirtilen yer ve tarihte yani 11 Nisan 1987’de büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Bu toplantıya başkanlık eden Av. Hasan İnceer, toplantının sadece özlem giderme ile kalmayıp başka gayeleri de taşıdığını ve Bolvadinlilerin nasıl organize bir güce sahip olacakları hususunda önce alt komitece yapılan çalışmaların değerlendirileceğini, daha sonra bu amaca ulaşmak için Bolvadin’den gelmiş hemşeriler başta olmak üzere söz almak isteyenlerden görüş alınacağını belirttikten sonra dernek ya da vakıf kurulması yolunda, alt komitece yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere komite sözcüsü Osman Nuri Oduncu’ya söz verdi.

Osman Nuri Oduncu, bu toplantıların esas amacının “Bolvadinli olarak Bolvadinimize ne yapabiliriz?” sorusuna cevap aramak olduğunu vurguladı ve toplantının amacını şöyle açıkladı:

1-Hemşerilerimizle bağlantı kurmak, destek olmak ve kuşaklar arasındaki bağı koparmadan birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek,

2-Ankara’da ikamet eden hemşerilerimizi tespit ederek onlarla zaman zaman bir araya gelmek, birbirimizin sevincine ve üzüntüsüne ortak olmak,

3-Bu gayeyi tesis için, tüzel kişiliği haiz bir organ kurulmasına imkan hazırlamak ve bu organın diğer şehirlerde de şubelerini açmak,

4-Bundan daha önemlisi bu irtibatları sağlayacak, kaynaşmayı temin edecek fiziki bir mekana sahip olmak.

Alt komitenin raporunun okunmasından sonra söz alan Belediye Başkanı Hasan Basri Yazıcı,”nasıl organize oluruz?” fikrinin olgunlaştığını, bu konuda çalışmalar yapan alt komitenin raporunu dinlediklerini, dernek veya vakıf olarak organize olmak noktasında üzerlerine düşen her türlü görevi yapacaklarını söyledi.

Daha sonra söz alan (rahmetli) Kamil Ergün, Mehmet Koca, Hasan Hüseyin Dolamaç, (rahmetli) Recep Pişkin, Recep Birdane, H. Ali Özdoğan, Yavuz Özdemir, (rahmetli) İsmail Toker, Ali Demirörs, H. Hüseyin Karapınar, Hulusi Özsoy ,Özcan Pektaş, Abdil Eskici ve (rahmetli) İbrahim Sözer yaptıkları konuşmada; Bolvadin ile ilgili bütün sorunların birlik ve beraberlik içinde çözümlenebileceğini ,Bolvadinli aydınların kendi meselelerine sahip çıktığını, Bolvadinliler olarak yapılması gerekenin “lobicilik-tanıtım” olduğunu, Bolvadin’de faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşların bu çalışmalara destek olacağını, Bolvadin’de doğup büyüyen herkesin kanında, iliğinde Bolvadin’in hakkı bulunduğunu, her Bolvadinlinin bu hakkı helal ettirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini, Ankara’ya yüksek öğrenime gelenlerin ilgisizlik ve gariplikle karşılaştıklarını, bunların çözümüne nasıl yardımcı olunması gerektiğinin araştırılması dile getirildi.

Bu arada söz alan Bolvadin Toprak-Su Kooperatif Başkanı Ali Demirörs 100.000 .-TL ,Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Abdil Eskici 200.000 .-TL, şahsı adına (rahmetli) Kamil Ergün de 50.000 TL'yi kurulacak olan tüzel kişiliği haiz organa bağış yapacaklarını taahhüt etti. Bolvadin Belediye Başkanı da 14 Nisan 1987 tarihinde yapılacak Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getireceğini ve oybirliği ile alınacağını tahmin ettiği maddi destek kararını, teşkil edilecek komisyona açıklayacağını duyurdu.

Konunun yeteri kadar müzakere ve münakaşa edildiğini belirten toplantı başkanı Av. Hasan İnceer, 20 kişilik bir kurucular komisyonu teşkili için aday teklif edilmesini istedi.

Yapılan tespit çalışmalarından sonra; Hasan İnceer, (rahmetli)Basri Ağılönü, (rahmetli)Kazım Ünal, (rahmetli)Battal Tunçbilek, İbrahim Ulvi Yavuz, Av. Orhan Kıyıcı, Recep Birdane , İbrahim Koca, (rahmetli) Osman Nuri Oduncu, İbrahim Birler, Yahya Pektaş, (rahmetli) Said Bağcı, Özcan Pektaş, Hasan Basri Yazıcı, Fevzi Gümüş, (rahmetli) Halil Kımkak, Ahmet Sarıçiçek, Ali Demirörs, Abdil Eskici ve (rahmetli) Recep Bişkin’den oluşan 20 kişi, kurucu üye olarak görevlendirildi.

KOLLAR SIVANIYOR

Av. Hasan İnceer’in bürosunda zaman zaman toplanan kurucu üyeler, Vakıf olarak organize olmanın daha uygun olacağı kanaatıyla vakıf senedi düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalardan Belediye Başkanı ve Bolvadin’de bulunan görevli kurucu üyeler de bilgilendirildi. Belediye Başkanı Hasan Basri Yazıcı böyle bir oluşumun, merkez-i hükümet olması nedeniyle Ankara’dan yönetilmesinin daha uygun olacağını ve vakfa mal varlığı olarak 5.000.000.-TL tahsis edileceğini bildirdi.

Bolvadin Asliye Hukuk Hakimliğinin 10.07.1987 tarih, E.1987/231,1987/208 sayılı kararıyla, Hasan İnceer, H.Hilmi Özdemir, İbrahim Ulvi Yavuz, İbrahim Koca, Osman Nuri Oduncu, Yahya Pektaş, (rahmetli) Said Bağcı ve Bolvadin Belediye Başkanı sıfatıyla Hasan Basri Yazıcı’nın kurucu üyeliğinde, “BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI” resmen kuruldu. Kuruluş ilanı, Resmi Gazete’nin 29.08.1987 tarihli nüshasında yayımlandı.

HAYDİ BİSMİLLAH

İlk olarak Ankara Demetevler’de bir büro kiralandı. Kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini buradan sürdüren Vakıf, bir takım imkansızlıklar yüzünden kısa bir süre sonunda aynı mahallede başka bir yere taşındı. O bölgede oturan hemşerilerinin destek ve katkıları ile ihlas ve samimiyetle çalışmalarını sürdürdü. Bu arada Bolvadin, İstanbul ve Eskişehir’de şube yapılanmasına gidildi. Vakıf senedinin “Amaç” bölümünde ifadesini bulduğu şekilde Bolvadin ve Bolvadinlilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmalarını sağlamak, bu yöndeki ihtiyaçlarının gidermek için gayret gösterildi. Eğitim ve kültür hizmetleri ön planda tutuldu. Bolvadin’de yaşayan insanlarımızın sorunları, konferans, panel sempozyum gibi değişik platformlarda ele alındı. Bunların çözüm yolları üzerinde insanımızın fikir jimnastiği yapmasına zemin hazırlandı.

Bolvadin dışında yaşayan hemşerilerimizin birbirlerinden haberdar olmalarını temin etmek amacıyla Şube Başkanlıklarımız aracılığıyla değişik organizasyonlar yapıldı Bolvadin’den büyük şehirlere iş bulma, hastalık, öğrenim gibi nedenlerle gelen hemşerilerimize imkanlar ölçüsünde rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilmeye çalışıldı. Kesintilerle de olsa yayınladığımız bültenler, öğrenci bursları, iftar yemekleri sohbet toplantıları, aşure günleri ve öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi.

BOLTUR KURULUYOR

İstanbul’da ikamet eden hemşerilerimizin gayretli çalışmaları sonunda dönemin Belediye Başkanı Etem Kelekçi ile dönemin Vakıf Genel Başkanı Ömer Hami Ulusoy ve Vakıf yetkilisi İbrahim Hilmi Ünlü tarafından,7 Haziran l991 tarihinde, Bolvadin’de faaliyet göstermek ve Heybeli’de devre mülk sistemiyle inşaatlar yapmak, yaptırmak, işletmek ve devretmek gibi amaçlarla,% 55’hissesi Vakfa,% 45’hissesi Belediye’ye ait olmak üzere 99 yıl süreli BOLTUR Limited Şirketi kuruldu.

Resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra soğuk ve sıcak suyun Belediye tarafından BOLTUR’ a sağlanması konusunda Belediye ile Vakıf arasında 28.Ekim 1991 tarihinde sözleşme imzalandı.25 Mayıs 1992 tarihinde de devre mülklerin temel atma merasimi yapıldı.

Vakfın sabit bir gelirinin olması ve senedinde yazılı amaçları gerçekleştirmede sorun yaşamaması açısından kurulan BOLTUR şirketince 74 adet dubleks ev yapıldı. Bunun 54 ‘ü devre mülk sahiplerinin istifadesine sunuldu, kalan 20 ev de kiraya verilmek üzere şirkette kaldı. Toplam devre mülk sayısı 1628 ise de bunun 503’ü satıldı, kalan devre mülkler müstecirler tarafından işletildi.

HEYBELİ MÜCAVİR ALAN İÇİNDE

Dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kayacan’ın gayretleri ile,içinde BOLTUR devre mülklerinin de bulunduğu Heybeli Termal Tesislerinin, 15 Ağustos 1996 tarihinde Bolvadin ilçesi mücavir alanı içine alınması Bayındırlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

VAKIF FİZİKİ MEKANINA KAVUŞUYOR

Yine aynı dönemde Belediye Başkanı Mehmet Kayacan’ın gayretleri ile, şu anda BOLVADİN EVİ olarak kullanılan ve Ankara Demetevler’de bulunan apartman dairesi,BOLTUR mülkü olarak satın alındı ve Vakfın kullanımına verildi.

Kuruluş aşamasında Vakfın, Bolvadin merkez olmak üzere Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de Şube Başkanlıkları eliyle faaliyetlerini sürdürmesi benimsenmiş, Genel Merkez yönetiminin de hem Bolvadin’den , hem de şubelerden temsilci alınmak suretiyle yürütülmesi uygun görülmüştü. Ancak zaman içinde böyle bir yönetim şeklinin, çabuk karar almada , planları hızlı uygulamada ve daha fonksiyonel olmada, etkin ve verimli olmadığı anlaşıldı ve 2005 yılından itibaren Genel Merkez yönetimi Ankara’dan seçilmeye başladı.

BOLVADİN’Lİ BİLİM, SANAT, SİYASET, DİN ADAMI VE BÜROKRATLAR - İNGİLİZCE BOLVADİN DERGİSİ

Yönetimde istikrar sağlanmasından sonra, eğitim kültür ve kalkınma alanındaki hizmetlerini artıran Vakıf,2009 yılında Kurucu Üyemiz İbrahim Ulvi Yavuz’un büyük bir emek ve fedakarlıkla hazırlamış olduğu “Bolvadinli Bilim,Sanat,Siyaset,Din Adamı ve Bürokratlar” isimli kitabını Vakıf yayını olarak bastırdı ve dağıttı.

Bununla ilgili olarak Ankara, İstanbul ve Bolvadin’de kitap tanıtım toplantıları düzenledi. Hemşerilerimizin bu eserle tanışmalarını sağladı.

Ayrıca Vakıf, halen Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yapan değerli hemşerimiz Doç. Dr. Cantürk Kayahan’ın koordinatörlüğünde 2011 yılı Nisan ayında hazırlanan ve Bolvadin’in yerli-yabancı turistlere tanıtılmasını amaçlayan Türkçe-İngilizce derginin basım masraflarını karşıladı.

DİĞER ETKİNLİKLER

Ankara’da yüksek öğrenimde bulunan öğrencilerimize yönelik olarak; kahvaltı, piknik, gezi turları düzenlendi. Onların Ankara’da yalnız olmadıklarını, Vakfın her zaman yanlarında olduğunu öğrencilerimize hissettirdi.

Ankara’daki iftar yemekleri ve aşure günü toplantıları geleneksel hale geldi.Ayrıca Bolvadin Evinde, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı sohbet toplantıları yapıldı. Hemşerilerimizin birbirleriyle kaynaşmaları sağlandı.

Bolvadin’deki kutlu doğum haftası etkinliklerine sponsor olundu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Belediye ve Kaymakamlık desteği ile Kırkgöz Mahallesi park alanına ve Çobanlar yolu üzerindeki ağaçlandırma alanına toplam 1150 fidan dikildi. Ayrıca , İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümü münasebetiyle, Bolvadin’de bulunan lise ve dengi okul öğrencileri arasında “Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” temalı bir kompozisyon yarışması düzenlendi ve ilk üç dereceye giren öğrencilerimiz ile bunların okul müdürlerine çeşitli hediyeler verildi.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Vakıf senedimize “Kurucular Kurulunda yer alan gerçek kişilerin ölümü veya istifası halinde yerlerine Kurucular Kurulu tarafından yeni bir üye atanabilecektir” şeklinde bir hüküm ilave edilmesi için 26 Eylül 2011 tarihinde başlatılan çalışmalar; bu davada “Asliye Hukuk Mahkemesi” mi, yoksa “Sulh Hukuk Mahkemesi”nin mi görevli olduğuna dair yargı sürecinin uzaması nedeniyle ancak iki sene sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde Ankara 2.Asliye Hukuk mahkemesi tarafından kabul edilerek sonuçlandı. Hüküm 28 Kasım 2013 tarihinde kesinleşti. Bu karar Basın İlan Kurumu tarafından 30 Aralık 2013 günü Türkiye Gazetesinde yayımlandı.

Böylece, kuruluşundan itibaren özverili ve gayretli çalışmaları ile Vakfımıza hizmet eden ve 2006 yılında vefat eden Kurucular Kurulu üyemiz rahmetli Said Bağcı’nın yerine, hukukçu hemşerimiz Şeref Aslan; yine yıllarca Vakfımıza sağladığı katkı ve desteklerini hiç unutamayacağımız değerli büyüğümüz hukukçu H.Hilmi Özdemir’in, yeteri kadar faydalı ve verimli olamadığı gerekçesiyle 19 Ocak 2014 tarihinde verdiği istifa dilekçesi üzerine, ilahiyatçı hemşerimiz Dr.Ulvi Ata, Kurucular Kurulu kararı gereği üye olarak atandı.

BOLVADİN ANSİKLOPEDİSİ GELİYOR

Kurucular Kurulu Üyemiz, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı 2.Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz tarafından hazırlanan ve Bolvadin’in yetiştirdiği bilim, sanat, din adamı ve bürokratlarının tanıtıldığı kitabın 1000 adet basımını Vakfımızın üstlendiğini söylemiştik.

Kısa sürede baskısı tükenen bu eseri, genişleterek aynı sistematik içinde tekrar bastırmak yerine, Haşgeş’inden Kaymağına, Horan’ından Heybeli’ye, Kırkgöz Köprüsü’nden Eber Gölü’ne, yazarından çizerine kadar Bolvadin’e ve Bolvadinliye ait her türlü bilginin yer aldığı BOLVADİN ANSİKLOPEDİSİ’ni hazırlamak da yine İbrahim Ulvi Yavuz ağabeyimize kısmet oldu.

15’in üzerinde roman, hikaye, inceleme ve hatıra türünde kitaba imza atan bu büyüğümüzün hazırladığı ansiklopedi, güncel ve nostaljik Bolvadin resimleriyle birlikte 400 sayfayı buldu ve 844 maddeden oluştu. İLİMDEN İRFANA, SANATTAN SİYASETE BİR KÜLTÜR BELDESİ-BOLVADİN ANSİKLOPEDİSİ adıyla yayımlanan bu eserin basımını da,TPAO’da çalışan gayretli ve hamiyetli hemşerilerimizin maddi katkıları ile Vakfımız gerçekleştirdi.

30 yıldır büyük bir emek ve titiz bir çalışma sonunda hazırlanan bu eseri, ansiklopedide özgeçmişleri bulunan hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Bolvadinlilere ve Bolvadin’i sevenlere kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz . Böylece Bolvadin’in tanıtılmasına; başta bürokrasi, bilim ve sanat olmak üzere hayatın her kademesinde başarılı hizmetler veren değerli büyüklerimizin bilinmesine; çoluk çocuğumuza, memleketin görülmesi ve tanınması gereken her yerini ,tüm güzelliklerini detaylı bir şekilde anlatan bir kültür mirası bırakılmasına vesile olduğumuza inanıyoruz.

BOLVADİN’İN ASIRLIK ÇINARLARI

On bin yıllık tarihi geçmişiyle, farklı uygarlıkları yaşamış ve yaşatmış olan “Kadim Şehrimiz Bolvadin’e” ve Bolvadinliye hizmet etmek amacıyla 1987 yılında kurulan; ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmamızı sağlamak için, imkanları ölçüsünde eğitim ve kültür hizmetleri ön planda tutulmak üzere bugünlere gelen BOLDAV, bundan sonra da,değerli hemşerimiz eğitimci N.Said Ekici hocamızın uzun yıllar bin bir emekle üzerinde çalıştığı “Asılık Çınarlar” isimli eserini,2015 yılında Bolvadin’li hemşerilerimizle bir kitap halinde buluşturdu.

Kendisiyle yapılan mülakattan sonra ahirete intikal eden birkaç büyüğümüzle birlikte 77 “Çınarımızın” hayat hikayeleri, yaşadıkları dönem itibariyle bizlere Bolvadini yansıtmaları bizi maziye götürdü. Çekilen sıkıntılar, yokluklar,yaşanan zorluklar,edilen mücadeleler, yapılanlar yapılamayanlar ve “keşke” lar vardı.Özetle,içinde yaşadıkları milli kültürü ve manevi değerleri hayatına yansıtan,belli bir eğitim görmese de gönül gözü ile hayatı anlamlandıran “arif ” ve “bilge” insanlardan ibret ve ders almak gerekiyordu. Geçmişini bilmeyenlerin ve ondan yeterli dersi almayanların, geleceği kuramayacakları biliniyordu.

Uzun yıllar devam eden WEB SİTESİ ile, hemşeriler arasındaki iletişimi ve bilgilendirmeyi en iyi şekilde gerçekleştiren Vakfımız, kurduğu SMS zinciri ile de, hemşerilerimiz arasındaki vefat, kan ihtiyacı vb. anonslarını anında yerine getirdi.

2017 yılında Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen ve yönetim ekibiyle “Bolvadin’li Öğrencimize Burs Ver Büyük Adam Olsun” sloganı ile bir kampanya başlatan ve görev yaptığı süre içinde, gönüllü hemşerilerimizin ve vakıf yöneticilerinin katkıları ile 13 öğrencimize burs sağlayan Hikmet Kelekçi ve arkadaşları,güzel bir iyilik hareketine öncülük etti.Bu arada Vakfımızın Kurucu Başkanı Hasan İnceer hocamız,bu iyilik hareketine can suyu veren büyük bir ” kaynak” olduğunu yaptığı katkılarla göstermiş oldu.

2019 yılı Hasan Doğruyol’un Kurucular Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandığı , ekibinin yönetime getirildiği dönem oldu.O’da canla başla Vakfı, bulunduğu konumdan daha ilerilere taşımak için kolları sıvadı. Bolvadin’de , Bolvadin dışında hemşerilerimizin içinde bulundukları tüm sivil toplum ve basın yayın kuruluşları ile bire bir temasa geçti. Bolvadin için yapılabilecek tüm faaliyetlerde, nasıl gönül ve güç birliği içinde hareket edileceğinin müzakerelerini gerçekleştirdi. Vakıf faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen “Merkezimiz Ankara’dan ciğerparemiz Bolvadin’e bir gönül köprüsü” inşa etmenin temellerini attı.

Bolvadin’e ve Bolvadinlilere ait tüm sorunlara ilişkin görüş, düşünce ve önerilerinizin Vakfımıza intikal ettirilmesiyle, Bolvadinimiz için en yararlı hizmet, elbirliği ve gönül seferberliğiyle birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Yeter ki sahip olduğumuz potansiyelin farkında olalım ve bunun farkında olmayanları da uyaralım.

 

GÜNÜMÜZE KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPANLAR

Hasan İNCEER, Latif KARADEMİR, Osman Nuri ODUNCU, Orhan ÖZTÜRK, İbrahim KOCA, Hasan Basri YAZICI, Hasan ÖZÜLKÜ, Dr. Ulvi ATA, Yahya PEKTAŞ, Şeref ASLAN, Hikmet KELEKÇİ başkanlık yapmışlardır.

Halen Hasan DOĞRUYOL Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Kaynak: GÖK KUBBEMİZDE HOŞ SADÂ BIRAKANLAR

Yahya PEKTAŞ

Paylaş