Haberler


Resmi Büyüt

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ.!
25.11.2018

Her yıl 25 Kasım dünyada ve ülkemizde "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak kutlanmaktadır. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde yapılmakta olan tüm pozitif gelişmelere rağmen, kadına yönelik şiddet, ülkemizde ve dünyada halen önemli sorunlar arasında yer almaya devam etmektedir. Oysa, her konuda olduğu gibi eşlerine davranışlarıyla da ideal bir örnek olan Peygamber Efendimiz, kadınlara hoş görülü, nazik ve saygılı davranmamızı öğütlemiştir. Bir Hadis-i Şeriflerinde "Ahlakı en güzel olanınız eşlerinize en iyi davrananızdır." diye buyuran Efendimiz(SAV), her zaman değer verdiği eşleriyle istişare edip onlara yardım eder ve nezaketli davranırdı. Eğer, bizler birey ve toplum olarak, O’nu örnek alabilirsek kadına şiddet sorunu tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Kadına yönelik şiddet, fiziksel, duygusal ve ekonomik boyutlarıyla büyük bir insanlık suçudur. Kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemlerin Tevhîd, rahmet, adalet, hürriyet, barış ve muhabbet temellerine dayalı rahmet ve esenlik dini olan İslam da kesinlikle yeri yotur. kadınlara, güçsüzlere, çaresizlere yönelik şiddet için dayanak aramak ve çıkarmak önemli bir sapmadır, İslam''a ihanettir Şiddeti Müslümanlara ve İslam''a yükleyen Batılılar ile onların uydurmalarına yönelik araştırmalara göre: ABD''de karısını döven erkeklerin oranı %79, İngiltere''de ise %77 dir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de kadına değer vermiş; söylemleriyle bunu sık sık ifade ettiği gibi hayata geçirdiği inkılaplarla da eşitlik ilkesi çerçevesinde kadınlarımızın sosyal, siyasal ve ekonomik haklarını teminat altına almıştır. Öyle ki Türk Kadını, Avrupa ülkelerinden bile daha önce siyasi haklara sahip olmuştur. Ancak şiddetin sadece kadınlara yönelik bir sorun olmadığı; toplumsal bir sorun olduğu ve şiddetin asla kabul edilebilir bir yanının olmamasına rağmen toplumumuzda kadına yönelik şiddet olayları daha fazla yaşanması nedeniyle Küresel bir sorun haline gelen kadına yönelik şiddet, mücadele edilmesi gereken ciddi bir toplumsal sorundur. Toplumsal yaşamın her aşamasında rastlanan kadına yönelik şiddet olgusu; kadının maddi ve manevi bütünlüğüne ağır zarar vermesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra, kadının toplumsal yaşama aktif katılımının önüne geçerek sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünde bir engel teşkil etmektedir. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının güçlendirilmesi konusunda önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla, Aile, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca, İlgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ışığında, yeni gelişmeler, ihtiyaçlar ve eksiklikler göz önünde bulundurularak, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları” hazırlanmaktadır. Bu kapsamda son olarak 2018-2021 yıllarını kapsayacak eylem planı hazırlanmış ve uygulanmaya konulmuştur. Bu ve benzeri yasal düzenlemelerin yanı sıra çok boyutlu bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, ancak toplumun her kesiminin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olacaktır. Kadınlarımız, asla ve asla ‘gücü yeten gücü yetene şiddet uygular’ mantığı ile şiddete maruz bırakılmamalıdır. Kadına şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. Bu amaçla, toplum ve birey olarak yuvasını çekip çeviren; yeni yeni pırlantalar dünyaya getirerek annelik yapan; eşlerine yoldaş olan ve günümüzde çalışma hayatında aktif rol alarak ekonomiye katkı sağlayan kadınlarımıza hak ettiği değeri vermeli, onlara nazik davranmalı, kadına karşı şiddetten uzak durmanın yanında şiddete karşı elimizden geldiğince mücadele etmeliyiz. - Şiddet uygulayanlara karşı etkili ve caydırıcı tedbirler almak gerekiyor ki, bu devlete düşen bir vazifedir. - Şiddete çaresizlik yüzünden katlanan kadınlara ve çocuklara sığınma yuvaları oluşturmak, buralarda hem barınma ve korunmalarını sağlamak hem de huzurlu bir gelecek için hazırlık yapmalarına yardımcı olmak icab ediyor ki, bu vazife de hem devlete hem de sivil topluma düşüyor. Bolvadinliler Dayanışma Vakfı olarak; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün, ülkemizde ve dünyada tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup farkındalık yaratarak geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini temenni ediyoruz. #25Kasım #kadınaşiddeteson #kadınaŞiddeteHayır #KadınaŞiddeteSıfırTolerans #Boldav BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV) www.boldav.org.tr https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi https://twitter.com/boldavankara https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987 boldava@gmail.com

Diğer Haberler