Haberler


Resmi Büyüt

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ.!
20.11.2017

Gelecek nesillerimizi temsil eden çocuklarımızın sağlıklı, fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve ahlaki gelişimleri için her türlü imkanı sağlamalıyız. Son birkaç yüzyıldır oyunun çocukların hayatının en merkezi noktası olduğu kabul edilmiştir. Dünyada ilk kez çocukların doğal süreci olan oyun oynama hakkı, çocuğa özgü birçok hakla beraber 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesiyle güvence altına alınmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların çocuk olmalarından doğan haklarının tanınması sağlar.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan kötü koşullardan, yetişkinler kadar çocuklar da etkilenmekte ve ayrımcı uygulamalar çocukları da mağdur etmektedir.Milyonlarca çocuk yoksulluk yüzünden ihmal ve istismara uğruyor, sokaklarda yaşamak zorunda bırakılıyor.Türkiye'deki çocuklar da ne yazık ki dünyadaki tüm çocuklarla birlikte aynı sorunlarla, ihlallerle ve suiistimallerle karşı karşıyalar.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1990 yılında imzalanarak 1995 yılında yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünden bugüne kadar Çocuk Haklarının kısmen hayata geçirilmesi yolunda önemli başarılar kaydedilmiş olsa da, halen çocuk hakları konusunda yapılması gerekenler bulunuyor.

Tüm yetişkinleri çocuk haklarının bilincinde olarak BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel dört ilkesi olan;
1) Çocuklara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
2) Çocuğun yaşama ve gelişmesi,
3) Çocuğun öncelikli yararı ve korunması ve
4) Çocuğun katılımına ilişkin kalıcı politikalar oluşturmaya, tüm uygulamaları bu yönde geliştirmeye, çocuğa üretilen her hizmeti bu yaklaşımla izlemeye,davet ediyoruz.

Ancak, sözleşmede yer alan bu ilkelere rağmen, ailelerinden kötü emellerle değişik şekillerde koparılan çocuklar, sokağa terk edilen çocuklar, her tür istismara uğrayarak, suç çetelerinin elinde çirkin emellere alet edilmekte, kötü alışkanlıklar edinmektedirler.

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı(BOLDAV) yönetimi olarak; çocuklarımızın her türlü kötülük ve sömürüden, baskı ve istismardan, ayrımcılıktan uzak, uygun sağlık ve eğitim koşullarında gelişimlerini sürdürebilmeleri için her tür çabayı göstereceğimizi beyan ederiz.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
Madde 1: Ben bir çocuğum ve 18 yaşına kadar bir çocuk olarak yaşarım. Ayrıca vazgeçilmez haklara sahibim.
Madde 2: Sözleşmedeki haklar tüm dünyada yaşayan çocuklar için geçerlidir. Dil din, ırk, cinsiyet ayrımı hiçbir zaman gözetilmez, ayrımı yapılamaz. Ebeveynlerin düşünceleri, inançları farklı olmasından dolayı çocuklara ayrım yapılmaz. Bu sözleşmede ki haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.
Madde 3: Bize bakmakla sorumlu olan büyüklerimiz öncelikle çocukların yararını gözetmeli, çocukların yararını düşünürler. Eğer ki bu görevler büyüklerimiz tarafından yapılmıyorsa bize devlet bakar ve korur.
Madde 4: Haklarımızın uygulanması ve haklarımdan yararlanmam için gerekli tüm çabalar gösterilir ve bu bütün devlet güvencesi altındadır.
Madde 5: Bizleri büyüten ve yol gösteren büyüklerimize, anne babamıza yardım edilir.
Madde 6: Çocukların yaşam haklarını gözetmek ve bizi yaşatmak herkesin görevidir.
Madde 7: Her kişinin olduğu gibi çocuklarında doğduğu gibi isimleri konur, kimleri çıkarılır ve artık çocuk o devletin bir vatandaşı olur.
Madde 8: Verilmiş olan ismim ve vatandaşlık haklarım elimden alınamaz. Alınmaya kalkılırsa devlet bizi korur.
Madde 9: Hiçbir çocuk ailesinden koparılamaz. Fakat bazı durumlarda anne ve baba çocuklarına bakamaz durumda olabilirler. Bu durumda devlet bize bakar. Fakat gerçek anne ve baba ile görüşmeme kimse engelleyemez.
Madde 10: Farklı ülkelerde yaşayan anne-baba ve çocukların beraber yaşaması için gereken tüm kolaylıklar sağlanır.
Madde 11: Anne ve babaların izni olmaksızın çocuklar başka ülkelere götürülemez ve orada bırakılamazlar. Bu tür faaliyette bulunanlara karşı mücadele edilir.
Madde 12: Benimle ilgili konularda kesinlikle benim görüşüm alınır ve büyüklerim beni dinlemelilerdir. Eğer çok küçük ve konuşamıyorsam benim adıma bir büyükte konuşabilir.
Madde 13: Çizdiğim resimle veya yazdığım yazılarla görüşlerimi açıklayabilirim. Fakat görüşlerim başkalarına zarar verecekse gerekli kurallara uymak zorundayım.
Madde 14: Düşüncelerimize ve istediğimiz dini seçme hakkım vardır ve buna saygı gösterilmesi gerekmektedir. Bizi eğiten anne ve babalarımız, büyüklerimiz bize yol göstermekle görevlidirler.
Madde 15: Çevremdeki arkadaşlarımla barış içinde bir araya gelebilir, dernekler kurabilir ve kurulu derneklere üye olma hakkım vardır.
Madde 16: Çocuğuz ama bizimde onurlu ve saygın birer olmak hakkımızdır. Onurumuz kırılamaz, küçük düşürülemeyiz. Özel yaşantımıza, yaşadığımız yere ve konuta kimse karışamaz. Bu haklarımız yasalarla korunur.
Madde 17: Gerekli olan bilgilere ulaşmak veya haberleşmek için tüm iletişim araçlarını kullanabilirim.
Madde 18: İyi bir birey olarak yetiştirilmemiz için en başta anne ve babalarımızın veya biz çocukları yetiştiren kimse onun görevleri arasındadır. Bu görevden büyüklerimiz sorumludur. Onların bu görevi yerine getirmesi için her türlü kolaylık ve imkan sağlanır onlara yardım edilir.
Madde 19: Yetişmemizden sorumlu olanlar bu görevi üstlenenler biz çocuklara zarar verecek veya getirecek şekilde kullanamazlar. Eğer ki böyle bir zarara uğrarsak gerekn tüm önlemleri almak devletin bir görevidir.
Madde 20: biz çocuklar bazen ailerimizden yoksun kalabilir yeya aile yetiştiğimiz ortam, aile ortamı yararlı olmayabilir. Bu gibi durumlarda biz çocukların devletten özel koruma ve yardım talep hakkımız vardır. Devlet bu sorumluluğunu yerine getirmek için bizim için daha uygun bir aile ya da bize bakacak kuruluşlara vererek görevini yerine getirir.
Madde 21: Annesi ve babası olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler buluverirler. Bu görevi de çok dikkatli araştırma ve titiz bir şekilde çalışmayla yapar.
Madde 22: Biz çocuklar başka ülkeye gitmek veya orada kalmak zorunda kalırsak o ülke de bizi korur. Birbirlerinden ayrı olan anne – babaları da birleştirmeye çalışır.
Madde 23: Engelli olan çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine bakabilen, yeten toplum içinde saygın olarak yetişmesini devlet sağlar. Ayrıca onların bakımlarını, eğitimlerini, meslek sahibi olmaları için gereklli kurumlar, birimler oluşturulur. Ailelerine gerekli tüm yardımı yapar.
Madde 24: Hasta olduğumda bunu devlet tedavi eder. Sağlığımı ve hastalıklardan korunmam için devlet ve toplum buna güvence verirler. Bunun için beslenmeme, aşılarımın yapılmasına, çevre temizliğine dikkat ederler.
Madde 25: Biz çocuklar için olan kurumlar veya kuruluşlar (Kreşler, yurtlar, okullar, çocuk yuvaları, çocuk hastaneleri) biz çocukların haklarına uygun bir şekilde, daha iyi bakmak için yeniden düzenlenir ve kontrolleri yapılır.
Madde 26: Bütün çocukların eğitim haklarıs, sağlıkları, beslenmesi ve bakımları tüm hepsi güvence altına alınır.
Madde 27: Daha iyi bir yaşam ve bakım sağlamak için beni yetiştiren büyüklerime yardım edilir. Gerekirse barınma, beslenme, eğitim için destek olunur.
Madde 28: Eğitimim için tüm herkes destek olur. İlköğretim ücretsiz olup, eğitim ihtiyaçı herkes için parasızdır. Ayrıca cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her çocuk için ilköğretim eğitimi zorunludur.
Madde 29: Devlet benim etrafımdaki kişilerle özgür bir ortamda yaşamımı sürdürmemi sağlamakla sorumludur.
Madde 30: Azınlıkta olan çocuk grupları için hiçbir ayrım yapılamaz, her çocuk gibi devlet azınlık grubunda olan çocuklarında haklarını korumakla sorumludur.
Madde 31: Boş zamanlarımı değerlendirmem için, spor faaliyetinde bulunmam için çocuk kulüpleri, kütüphaneler, kitaplıklar çocuk bahçeleri spor okulları olur. Biz çocuklar böyle faaliyetlere özendiriliriz ve bu tarz aktivitelerden yararlanmak hakkımızdır.
Madde 32: Ben çocuk olduğum için büyüklerimiz gibi çalışamam ve işe gidemem. eğer ki çalışmak zorunda kalırsam bu durumda da çalışacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalıdır.
Madde 33: Çocuklar zararlı ve kötü alışkanlıklara karşı korunur. Bunları da üretenler veya çocuklara satanlar devlet tarafından cezalandırılır.
Madde 34: Biz çocukları bedensel ve ruhsal açıdan olacak tüm olumsuzluklara izin verilemez.
Madde 35: Devlet çocukları korumakla sorumludur. Kaçırılıp, kötü işlerde çalıştırılan kişilerle devlet mücadele eder.
Madde 36: Başkaları, büyüklerimiz, bizi yetiştirenler kendi çıkarları için çocukları hiç bir zaman kullanamazlar.
Madde 37: hiçbir çocuk hukuğun dışında cezalandırılamaz. Eğer ki çocuk suç işlemiş ise bu suça uygulanacak ceza yaşına uygun, eğitsel ve kanunlara uygun olmalıdır.
Madde 38: Şavaş her zaman kötüdür ve insanların birbirini öldürmesi demektir. Çocuklar savaştan uzak durur korunur. Bir çocuk 15 yaşın altıda ise o çocuk kesinlikle askere alınmaz.
Madde 39: Çeşitli nedenlerden dolayı bir çocuk bedensel, ruhsal açıdan zarar görmüş ise o çocuk sağlığına kavuşturulup topluma kazandırılır.
Madde 40: hiç bir çocuk suç işleyemez. Çünkü şuçu bilmezler. Eğer ki bir çocuk bilmeyerek ve istemeyerek suç işlemiş ise onu topluma kazandıracak kurumlar ve kuruluşlar olur.
Madde 41: Her ülke çocuk hakları sözleşmesine uygun yasalara sahip olur ve bu hakları kabul ederler. Eğer bir ülkenin yasaları buna uygunsa değiştirilemez. Eğer uygun değilse yasa değiştirilip bu hakları tanımaya uygun hale getirilir.
Madde 42: Çocukların haklarına uygun olan tüm bu maddeleri ve hükümleri büyüklerimiz öğrenmeli ve herkese öğretmelidir.
Toplam 42 maddeden oluşan çocuk hakları özetlersek maddeler halinde bunları görmekteyiz. 42. madde de olan konuyu tekrar değinelim. Tüm herkesin bu maddeleri öğrenmeli ve herkese de öğretmelidir. Umarız hazırladığımız bu yazı sizlere faydalı bir bilgi sağlamıştır.

#DünyaÇocukHaklarıGünü #çocuklar #gülsün #Boldav

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://www.google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987
boldava@gmail.com

Diğer Haberler