Haberler


Resmi Büyüt

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. ULVİ ATA'NIN MESAJI
22.02.2007

Değerli Bolvadinli Hemşerilerim Merhabalar...

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) Yönetim Kurulu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1987’den 2007’ye...
Bu yıl Vakfımızın 20. Kuruluş yılı... Vakfın kuruluşundan bu güne artısıyla eksisiyle koca 20 yıl geçmiş. Öncelikle Vakfı kuran iradeyi, maddi, manevi emeği ve katkıları olanları şükranla yad ediyor, bu gün aramızda olmayanları rahmetle anıyorum.
Vakıf geleneği...
Malumları olduğu üzere vakıf kültürü ve geleneği, aziz milletimizin diğerkamlığının, toplumsal meselelere duyarlılığının asil bir tezahürü.. Vakıflar, insanı insan eden, onu kendisiyle, çevresiyle, içerisinde yaşadığı toplum ve değerlerle barışık kılan önemli sivil toplum kuruluşları... Vakıf geleneğini doğru anlamak ve vakıfcılık ruhunu canlı tutmak, insanın sosyal yönünü gölgede tutan modernitenin günümüz insanının önüne koyduğu olumsuzluklarla baş etmede önemli bir kazanımdır.
Görevi devraldığımızı takip eden günlerde bir durum değerlendirmesi yaparak arkadaşlarımızla önceliklerimizi belirledik. Geçmişte yaşanmışlardan ders alalım… Ama geçmişe takılıp kalmayalım.
Boldav yönetimi olarak göreve geldiğimizde öncelikle bazı tespitler yaptık ve şu önceliklerimizi belirledik:
- Boldav özellikle son yıllarda kişisel zaaflar yüzünden vakıf ruhundan uzaklaşmış, kişisel bir takım hezeyanlarla itibar ve güven aşınması yaşamıştır. Vakıf gibi kuruluşlar, gönül kazanmak için var. Yoksa, gönülleri örseleyen, güven unsurunu zedeleyen olmamalı. Her şeyden önce birbirimizi anlamaya, sevmeye, birbirimize güvenmeye ihtiyaç var. O halde, her şeyden önce gereksiz kısır çekişmelerden uzak durulmalıdır.
- Vakıf biz olma ruhunu bünyesinde barındırdığından, bu özellik Bolvadin ve Bolvadinli ortak paydasında hep korunmalıdır.
- Bolvadin, asırlardır çevresinin önemli yerleşim birimi olmuştur. Bu önem, toprağı ve üzerindeki fiziki değerlerinden olduğu kadar, insanının milli ve manevi değerlere bağlılığından kaynaklanmaktadır. O halde yapılacak tüm faaliyetlerde bahse konu bu değerler daima göz önünde tutulmalıdır.
- Bolvadin uzunca bir zamandır beyin ve sermaye göçü vermektedir. Bolvadinli olup da Bolvadin dışında yaşayanların bulundukları yerlerde ürettiği katma değer ciddi boyutlardadır. Bolvadin dışında yaşayan ama gönlü, gözü doğup büyüdüğü şehir Bolvadin’e dönük insanlara Bolvadin’e olan vefa borçlarını hatırda tutmalarına yardımcı olmak gerekmektedir.
- Artık yeni kuşaklar yetişmektedir. Bu hem Bolvadin’de hem de Bolvadin’in dışında... Bir önceki kuşağın değerlerini, birikimini yeni kuşaklara aktarmak, onları kökleriyle barışık ve irtibat halinde tutmak için çaba sarf edilmelidir.
- Bolvadin’de yaşayanlar, birbirinin acısından, tatlısından haberdar olabilmekte, gücü nispetinde paylaşabilmekte... Ya Bolvadin dışında yaşayan hemşerilerimizin durumu nicedir ? Belki de milyonluk koca koca şehirlerde yalnızlık içerisindedir. Onlarla iletişim halinde olmak, onlara kadim bir şehrin evladı olma nimetinden haberdar etmek lazımdır...
- Vakıf, kendine has özel mevzuatı, disiplini ve kuruluş senedi olan bir oluşumdur. Tüm bu değerlere Bolvadinlilerin ortak aklının eklenmesi onun kuruluş senedine uygun hizmetler üretmesine önemli katkı sağlayacaktır.
- Vakıflar ve eserleri, fani dünyanın anlamlı yüzleridir. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlıyan önemli köprülerdir. Onlar, gerçek anlamda ölmek istemeyenlerin ölmez eserler bırakma yarışının ürünleridir. O halde, günümüz kuşağı da bu ürünlere yenisini katmalıdır.
- Her şey insan içindir. Vakıflar da.. Hangi amaçla kurulursa kurulsun vakıfların nihai anlamda biricik hedefi insana hizmettir. O halde Boldav’ın da hizmetlerinde insana hizmet esastır.

Vakıf yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu güne imkanlar ölçüsünde yapabildiklerimizi ve yapmayı planladıklarımızı Web sayfamızın “Faaliyetler“ bölümünde bulabilirsiniz
Vakıfların geçmişten günümüze ulaştırdığı hoş sadâyı gelin birlikte canlı tutalım ve gelecek kuşaklara aktaralım... Güzel ve hayırlı hizmetlerde buluşmak dileğiyle...


Selamlarımla…

BOLDAV Yönetim Kurulu Adına
Dr. Ulvi ATA
Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer Haberler