Etkinlikler


Resmi Büyüt

?MEHMET AKİF ERSOY ANLAMAK? TEMALI KOMPOSİZYON YARIŞMASI
30.11.2011

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı lise ve dengi okul öğrencileri katılabileceklerdir.
2. Lise ve dengi Okul Müdürlükleri okul birincilerini seçip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
3. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
4. Eserler A4 dosya kâğıdına ve “12 punto” büyüklüğünde, “Times New Roman” karakterlerinde ve bilgisayarla yazılacaktır.
5. Kompozisyonun yazıldığı kâğıdın ön veya arkasına herhangi bir isim, rumuz vb. yazılmayacaktır.
6. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Yarışmaya katılan eserlerin üzerine yarışmacının bilgileri yazılmayacaktır. Yarışmacının bilgileri katılım formuna doldurulacaktır.
8. Yarışmacının bilgileri katılım formu doldurularak, eser ile birlikte zarfın içine koyularak uhu vb. yapıştırıcı özelliği olan yapıştırıcı ile zarfın ağzı kapatılacaktır, eser ve katılım formu komisyon üyesi sayısı olan 5’er adet çoğaltılarak, 5 adet kapalı zarf şeklinde teslim edilecektir.
9. Zarfın üzerine okulun mührü vurulmayacak, okulun ismini belirtir yazı yazılmayacaktır.
10. Zarfın üzerinde okul mührü veya okulun ismini belirtir yazı olanlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
11. Ortaöğretim müdürlükleri eserleri 09/12/2011 tarihi mesai bitimine kadar Milli Eğitim İlçe Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
12. Yarışmanın sonuçları www.boldav.org.tr ve www.bolvadin.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
13. Ödüller, BOL-DAV Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte törenle verilecektir. Tarih ayrıca internet sayfamızda ( www.boldav.org.tr ) duyurulacaktır.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Dereceye giren öğrencilerimiz BOLDAV tarafından ödüllendirilecektir.
• 1. olan öğrenciye Laptop,
Öğrencinin Okul Müdürüne Plaket
• 2.olan öğrenciye Netbook,
Öğrencinin Okul Müdürüne Plaket
• 3.olan öğrenciye Dijital Fotoğraf Makinesi,
Öğrencinin Okul Müdürüne Plaket.
DEĞERLENDİRME
Eserlerin değerlendirilmesi tesbit edilen komisyon tarafından yapılacaktır.
Komisyon Üyeleri:
1. D.Mehmet DOĞAN (Türkiye Yazarlar Birliği Mütevelli Heyeti Başkanı),
2. İbrahim Ulvi YAVUZ (Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı),
3. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen Üye,
4. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen Üye,
5. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen Üye,
Lise ve Dengi okullarınca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne eserler 5’er adet çoğaltılmış ve kapalı bir zarf içinde en geç 09 Aralık 2011 tarihinde teslim edilecektir.
Kaplı zarf içinde bulunan eserler, Komisyon Üyelerine en geç 12 Aralık 2011 tarihinde iletilecektir.
Komisyon Üyeleri eserlere, 10 üzerinden puanlama yapacak ve derecelendirme üyelerin verdiği toplam puan üzerinden hesaplanarak yapılacaktır.
Komisyon Üyelerinden gelen puanlar Sayın İbrahim Ulvi YAVUZ’da toplanacak ve derecelendirme İbrahim Ulvi YAVUZ tarafından yapılıp sonrasında diğer komisyon üyeleriyle puan tablosu paylaşılacaktır.

 

Katılım formu için tıklayınız.....

Diğer Etkinlikler