Haberler


Resmi Büyüt

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ.!
02.04.2019

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören “Mavi Işık Yak (Light It Up Blue)” kampanyası ile Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile her yer adeta maviye boyanacak ve dünyada binalar mavi ışıkla aydınlatılacak, insanlar mavi giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında onların yanında olduklarını ifade edilmektedir


Günümüzde her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor olmasına rağmen GFK Türkiye yaptığı "Türkiye'deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi" araştırması Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin otizmin belirtilerini bilmediğini ortaya koydu. "Otizme Mavi Işık Yak" hem bireysel hem de kurumsal olarak destek verilebilecek ve otizm farkındalığı için herkesi harekete geçirecek uluslararası bir kampanya. Bu kampanyanın Türkiye elçisi olarak; otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak isteyen herkesi 2 Nisan günü mavi giyinmeye, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapmaya, binaların mavi ışıkla aydınlanmasını sağlamaya ve otizm farkındalığına destek vermeye davet ediyoruz

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı(BOLDAV) olarak; “Otizm’li bireyler; eksik değil farklı, çok özel ve çok güzeller.!”diyerek onların Sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını, olumlu yönde geliştirmelerini sağlamanın toplumsal bir sorumluluktan ziyade üzerimize düşen vazife olduğunu bildirerek Tüm Türkiye ve Hemşerilerimizi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde her zaman Farkında olmaya çağırıyoruz.OTİZM HAKKINDA BİLGİLENDİRME...
Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır.Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine konan otizm tanısı, günümüzde doğan her 68 çocuktan birisi için konmaktadır. Otizmin görülme sıklığından hareketle Türkiye için yapılan nüfus projeksiyonuna göre ülkemizde yalnızca 0-18 yaş grubu arasında halen yaklaşık 352.000 otizmli çocuğun ve gencin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden faydalanmak için beklediğini biliyoruz. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinin topluma kazandırılabilmeleri mümkündür.

AİLELERE ÖNERİLER…
Ailelerde bağımsız bir yaşam sürüp süremeyeceği kaygısı var. Bazı çocuklarda davranış sorunları çok ve bu nedenle baş etmek zor oluyor. Benim önerim zıt gibi gözüken iki tavrı bir araya getirmek. Bir yanda olayı anlayıp, kabullenmek ki bu çocuğun daha iyi anlaşılmasına ve kendisini daha rahat hissetmesine yol açar, diğeri ise mücadeleyi bırakmadan ve ümidi yitirmeden karamsarlığa kapılmadan mücadeleye devam etmek ve daha iyi olacağına dair inancı korumak.

OTİZMİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Otizmin özellikleri şiddet ve seviyesi kişiden kişiye değişmekle birlikte, genel olarak aşağıdakileri içerir:
1- Dil gelişiminde ciddi gecikmeler.
2- Sosyal ilişkileri anlamakta ciddi gecikmeler.
3- Duyusal tepkilere kapalılık.
4- Zihinsel işlevsellikte dengesizlik.
5- Etkinlik ve ilgilerde sınırlandırmalar

OTİSTİK ÇOCUKLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1- Göz kontağı kurmazlar. Gözlerinize baksalar bile kısa sürelidir veya sizden uzaklara bakıyormuş gibidirler.
2- Huzursuz görünürler.
3- Sözel veya sözel olmayan (yüz ifadesi gibi) birtakım ifadelere tepki vermeyebilirler.
4- Bazıları birtakım ses, koku, ışık veya dokunuşa aşırı hassastırlar.
5- Bazıları ise sıcak, soğuk veya herhangi bir acıya karşı oldukça duyarsızdır.
6- Etraftaki birtakım değişikliklere stresli bir tepki gösterirler.Bazı çocuklar ev veya oda düzenlerinin bozulmasına karşı aşırı tepki gösterirler.
7- Rutin olarak görmeye ve yapmaya alıştıkları şeyleri severler. Zihinlerinde yaşadıkları ortamın bir haritasını gezdirirler ve yapılan her küçük değişiklik çocuğun daha fazla stres yaşamasına neden olur.
8- Bazı çocuklar çok saldırgan olurlar. Kendilerine, başkalarına ya da eşyalara zarar verebilirler.
9- Tehlike ve korku duygusu hissetmezler.
10- Yemek yeme bozuklukları vardır. Bazıları yenmez şeyleri yemekten hoşlanabilir.
11- Kullandıkları kelimeler çok sınırlıdır ve genellikle etraflarında sık duydukları sözleri kullanırlar.Bazen de konuşulanları papağan gibi tekrarlayabilirler.
12- Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler.
13- Çoğunlukla insanları değil de objeleri ve cansız varlıkları tercih etmektedirler.
14- Yaşadıkları duygular genellikle anında ve kesindir. İhtiyaçları önceliklidir.
15- Parlak şeylere çok ilgi duyarlar. İlgileri belli bir şeye yöneliktir ve bu şey ortadan kaldırılırsa çocuk kriz geçirir. Otistik çocuklar bazı şeylere çok bağlıdır. Konserve kutuları, boş deterjan kutuları, plastik şişeler ve plastik kapaklar gb. Sevdiği bir şey kaybolursa bulunana kadar huzura kavuşmazlar.
16- Yüksek sese karşı ilgisiz olanlar olduğu gibi bazı seslere şiddetli tepki gösterenler de vardır. Bazısına motosiklet ve köpek havlaması işkence gibi gelir.
17- Hayatı boyunca konuşamayanlar olabilir.
18- Otizmli çocuk, yürüyüşüne dikkat etmeden merdivenleri inip çıkabilir, bisikletini dikkatini vermeden sürer. Hatta pek çoğu karanlıkta eşyalarını bulabilir.
19- Dokunulmayı sevmese de sıkı sarılmalardan hoşlananları vardır.
20- Ellerini çırparlar, yüz göz hareketleri yaparlar ve başları dönmeden kendi etraflarında dönerler. Çoğu parmak uçlarında yürür. Bir çok otistik ellerini ya da eşyaları gözlerine çok yakın tutarlar. Bir kısmı güzel yürür, tırmanabilir ama bir kısmı da sakar olup dengesiz yürür tırmanmayı sevmez.

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
1- Sosyal ilişkilerde güçlük konuşma güçlüğü.
2- Sessiz iletişimde zorlanma.
3- Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma.
4- Değişikliklere karşı tepki ve direnç gösterme.

OTİZM YAYGIN BİR HASTALIK MIDIR? Otizm dört önemli gelişimsel bozukluktan biridir. Her bin doğumdan bir veya ikisinde görülür. Dünya Sağlık Örgütü'nün Raporu'na göre Türkiyede yaklaşık 100.000 otistik insanın yaşadığı sanılmaktadır.

OTİZM VE ZEKA GERİLİĞİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Zeka geriliği olan bireylerde göreli olarak dengeli beceri gelişimi sağlanabilirken, otistik bireyler dengesiz beceri gelişimi gösterirler belirli konularda yetersizlik genellikle diğer insanlarla iletişim ve ilişkilerde ve bazı alanlarda da olağanüstü beceriklilik. Otizmi zeka geriliğinden veya diğer bozukluklardan ayırdetmek, uygun olmayan ve etkisiz sağaltım tekniklerinin uygulanmaması açısından son derece önemlidir.

#otizm #otizmfarkındalıkgünü #otizmemaviisikyak #otizminfarkındayız #farketkabuletbizimleyürü #Boldav

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi https://twitter.com/boldavankara
boldava@gmail.com

Diğer Haberler