WhatsApp: +90 552 455 13 03       Telefon: +90 552 455 13 03KIRKGÖZ KÖPRÜSÜ

KIRKGÖZ KÖPRÜSÜ

Bolvadin, ilçe merkezinde, Akarçay üzerindedir. Köprü kuzey ve güney bölümü olarak ikiye ayrılır. Güney bölümü Bizans İmparatoru I. Manuel Kommen tarafından 1150 yıllarında, kırk gözlü olarak mermer ve bazalt taştan yaptırılmıştır. Surre-Hicaz yolu üzerinde bulunan köprü, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından kuzey yönde 64 göze kadar uzatılmış olup 200 m uzunluktadır. Günümüze kadar ulaşan gözlerin sayısı 57’dir. Mimar Sinan, köprüye bir namazgâh ve suya inmek için de mermer bir merdiven yaptırmıştır. Namazgâhın etrafı duvarla çevrelenmiş, köprüye açılan kapı geçidi envanterde kayıtlıdır. Köprüde bazalt, andezit ve mermer devşirme taşlar kullanılmıştır. Köprü’nün kemerleri, orta kısımda daha geniş ve sivri tonozlu, uçlara doğru küçük ve basıktır. Köprü moloz dolgu üzeri kesme taşlı, yanları dikdörtgen şeklinde bloklarla tek sıra korkulukludur. Köprü ayaklarında, Helen kesme, Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalara, hatta mezar taşları gibi devşirme malzemelere rastlanılmaktadır.

 

Afyonkarahisar ve bölgesinin Selçuklu'nun himayesine girmesinden sonra köprünün ana yol güzergahı olarak kullanıldığını, ticaretin canlı olduğu Osmanlı Devleti zamanında ise köprünün, İpek Yolu ve hac yolu olarak sürekli hareketli bir geçiş noktası durumunda bulunduğunu bilinmektedir.

 

Köprüyü 64 göze çıkaran ustanın Mimar Sinan olduğuna dikkati çekmektedir. Tarih meraklıları, Kırkgöz Köprüsü'nü incelediklerinde Mimar Sinan'ın yazdırdığı kitabeyi Afyonkarahisar müzesinde bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın kuvvetleri Bağdat seferi için bu köprüden geçmiş oldukları gibi İstiklal savaşı sırasında son taarruzdan evvel yapılan yığınak harekatında kuzeyindeki 2.ordudan güneyindeki 1. ordu bölgesine kaydırılan bazı tümenlerde bu Kırkgöz köprüsünden geçmişlerdir. Türk İstiklal savaşında Sakarya’dan Batıya çekilmek zorunda kalan Yunanlılar köprünün birkaç gözünü tahrip etmişlerdir. Bugün köprü, her ne kadar yol güzergahının dışında kalsa da tarihi misyonuyla, asırlara meydan okuyan sağlamlığıyla dikkati çekmektedir. Ayrıca otantik bir yapı olduğu için ziyaretçilerden ilgi görmektedir. Kırkgöz Köprüsü'nün turizme kazandırılması için düzenlenen sempozyum  sonuçlarına göre Ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına büyük yararlar sağlayacağı bir gerçektir.

 

Bolvadin'deki mimarı dönüşüm insanlarımızı umutlandırırken, aynı zamanda Bolvadin'imizdeki tüm tarihi eserlerimize de sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarmak milli  bir borçtur. Başta, Kırkgöz Köprüsü, kırıkminare ve yıkılmak üzere olan tarihi çeşmelerimizi yeniden restore ederek  koruma altına almamız gerekiyor. Kırkgöz Köprüsüne ve kırık minareye ulaşım yolları, gününüm şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve geceleri ışıklandırılması, hem eserlerin tanıtımı hem de  Bolvadin'imizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.

BOL-DAV BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI

Paylaş

Comment (3)

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Inteadgger accumsan elit viverra,dgadg placerat dolor quis, pulvinar velit. nsectetur adipiscing elit.

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer accumsan elit viverra, placerat dolor quis, pulvinar velit. nsectetur adipiscing elit.

  2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Inteadgger accumsan elit viverra,dgadg placerat dolor quis, pulvinar velit. nsectetur adipiscing elit.

Leave a Comment