Haberler


Resmi Büyüt

BOLDAV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI.!
07.09.2018

BOLDAV vakfı; sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, geçmişini bilen geleceğine sahip çıkan Bolvadinli gençleri geleceğimize kazandırmayı amaç edinmiş eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençlerimizin topluma yararlı bireyler olmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla maddi imkânları sınırlı, ihtiyaç sahibi gençlere öğrenim bursu ile destek olmaktadır. “BOLVADİNLİ ÖĞRENCİMİZE BURS VER BÖYÜK ADAM OLSUN” sloganlı burs kampanyamız vakıf yöneticileri ile beraber gönül birliği yaptığımız hayırsever hemşerilerimizin, dostlarımızın ve tüm Türkiye'nin yapacakları bağışlarla BOLDAV Yönetimi olarak Ülkemizin geleceği siz ‘’ Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür ’’gençlerin yetişmelerine yardımcı olacağını düşündüğümüz Boldav Eğitim Bursu Yönetim kurulumuzca kurulacak komisyonda incelemeler sonrasında burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz tespit edilerek burs ödemeleri verilmeye başlayacaktır.

Bolvadinli öğrenciler; Burs Ön Başvurularınızı 06 EYLÜL 2018 – 05 EKİM 2018 tarihleri arasında aşağıdaki adresten indirilecek “Başvuru Formu ve Taahhütname (imzalı olacak)” şekilde formunu bilgisayar ortamında doldurarak ve Başvuruda istenen evrakları da ekleyerek vakfımızın
boldava@gmail.com mail adresine Pdf veya Word (olabilir) formatlarında MAİL İLE ÖN BAŞVURU YAPACAKLARDIR.

Boldav Vakfımızca; Bolvadin’imize yönelik panel, konferans, seminer çalışmaları ile bir yandan da sosyal yardım çalışmaları yapılmaktadır. Vakfımız Ankara’daki vakıf evimizde hastanelere gelen ve sınav, mülakat vs olan hemşerilerimize misafir etmektedir. ‘’Ankara’da ki Bolvadin’’ misyonunu üstlenerek buradaki hemşerilerimize iftar, keşkek, aşure, bükme günleri gibi yöremizin lezzetleri ile toplantılar ve Her Ramazan ayında Ankara’da ki hemşerilerimiz iftar programında bir araya gelmektedirler. İletişim numaralarını tutarak güncelleyerek vefat, kan, etkinlik duyurularını hemşerilerimize Sms, Whatsapp, Web, Facebook, Twitter, Youtube ve Google+ sosyal paylaşım sayfalarıyla hemşerilerimize daha hızlı ulaşmakta ve olup bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Hz.Peygamber, "Hangi sadaka en faziletlidir?"diye sorulunca şöyle demiştir : "Malı az olanın gücüne göre verdiği (sadaka!)" (Dârimî,Salât,135) 

Yapılan bu çalışmalar, Vakıf yöneticilerinin ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülmektedir. Bu çalışmaların sayısının artması, yardımlarımızdan faydalananların sayısının artması gerekmektedir. Yardım talebinde bulunan herkese yardım etmek, burs için, eğitim yardımı için başvuran tüm öğrencilerimize burs vermek istiyoruz. Vakfımıza yapılan katkı ve bağışlar arttığı takdirde bu hedefe ulaşabileceğimize gönülden inanıyoruz.

AZ OLSUN, SÜREKLİ OLSUN, BEREKETLİ OLSUN...

“Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir” “

Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez” Hz. Mevlana sözünü örnek alarak sizleri vermeye, hayırlı işlere destek olmaya ve yardımlaşmaya davet ediyoruz. Maddi imkânları elverişli olan hayırseverlerimizin, işadamlarımızın katkılarını bekliyoruz. Yapılacak bağışlar yanında vakfımızca maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ulaştırılmak üzere serbest bağış, zekât, fitre ve burs bağışlarınıza da talibiz.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey âdemoğlu, sen infak et, ben de sana infak edeyim!" (Buhari, Nafakât,1) *************************************************************** 2018 BOLDAV BURS ŞARTLARI
Burs Başvuruları 06 Eylül 2018 – 05 Ekim 2018 arasındadır.

1-BAŞVURUDA ARANACAK ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI
1-Anne veya Babasının Bolvadinli olması, Bolvadin (kasaba ve köyler dâhil)
2- Başarılı olmak (Sınıfını Doğrudan Geçmek)
3- Yardıma muhtaç olmak,
4- Aynı aileden ikinci bir kişinin (kardeş) Vakıf bursiyeri olmaması.
5- Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin, Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerdeki öğrencilerin, Açık Öğretim, 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu, Uzaktan ve İnternetten Eğitim gibi örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin, Yüksek Lisans, Doktora vb. lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin, burs müracaatları kabul edilmeyecektir ve geçersizdir.

Not: Burslarımız; yönetmelik gereği ailesi Bolvadin nüfusuna kayıtlı ve lisans öğrencilerine verilmektedir.

2- İLK ÖN BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRESİ
-Bu yıl başvuru süresi 06 EYLÜL 2018– 05 EKİM 2018 tarihleri arasındadır. Bu tarihten sonra başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir
-Öğrenciler, ön başvurularını;
adlı adreste yer alan “Başvuru Formu ve Taahhütname (imzalı olacak)” şekilde formunu bilgisayar ortamında doldurarak ve Başvuruda istenen evrakları da ekleyerek vakfımızın boldava@gmail.com adresine Pdf veya Word (olabilir) MAİL İLE ÖN BAŞVURU YAPILACAKTIR.
-Vakfımızın Burs komisyonu tarafından incelenecek olan Burs başvurularından kazananlar web ve sosyal medya hesaplarımızdan 15 EKİM 2018 tarihine kadar ilan edilecektir
-2018-2019 yılı eğitim döneminde burs hakkı kazananlardan evrak asıllarını vereceğimiz adrese aps veya kargo ile 10 gün içinde gönderilmesi istenecektir.

3- BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR
1- Burs Başvuru ve Taahhütname Formu
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı)
4- Öğrenci Belgesi (Müracaat yılına ait ve okul onaylı)
5- Transkript (Hazırlık ve 1.sınıf öğrencileri hariç)
6- Aile gelirini gösterir belgeler ile Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları (Bknz "2" bendi)
7- Burs alan kardeş(ler)i var ise, burs veren ilgili kurumdan, burs aldığını gösterir belge
8- Adli sicil kaydı belgesi
9- Her hangi bir gelirinin olmadığını belirten belge (SGK’dan alınacaktır)
10- Vicdani Yükümlülük Taahhütnamesi (İmzalı)

4- BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ
Vakfımızın burs imkanları ve kontenjanı çerçevesinde müracaatlar incelenirken, aşağıdaki konular TERCİH SEBEBİ olarak değerlendirilmektedir.
Öğrencinin ;
1- T.C. Vatandaşı olması,
2- Bu yıl üniversiteye yeni başlamış olması veya okuyor olması,
3- Anne veya Babasının Bolvadinli olması, Bolvadin’de ikamet etmesi, Bolvadin nüfusuna kayıtlı olması
4- Yetim, öksüz, Engelli, Şehit ve Gazi çocuğu olmak,
5- Kendisinin ve ailesinin maddi imkansızlığı ve mutlak ihtiyaç sahibi olması,
6- Ailesinde Üniversitede (yüksekokulda) kendisinden başka kardeş öğrencilerin bulunması,
7- En son mezun olduğu okul ve yıl bilgileri,
8- Mali durumunun çok zayıf olduğunu belgelemek,
9- Öğrenim göreceği Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölümünün eğitim-öğretim zorluğu,
10- Bir aileden bir kişi başvurabilir,
11- Karşılıksız burs veren diğer şahıs, kurum, şirket, STK vb. yerlerden burs almaması,
12- Başvuruda aranan öğrencilik şartlarına uygunluğu, Vakfımıza verilen bilgilerin doğruluğu ve referans olarak yazılan kişilerin kendisi hakkında vereceği bilgiler.

5- BURSLARIN SÜRESİ ve MİKTARI
Burslarımız, kesin kaydı yapılan öğrencilerimizin banka hesaplarına, her yıl Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları olmak üzere 9 ay süreyle verilir. Bursların kimlere verileceğinin tek tek belirlenmesi, sonlandırılması, genişletilmesi, durdurulması gibi tüm yetkiler Vakıf Yönetim Kurulu'na aittir.

6- BURS ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN YENİ EVRAKLAR
1- Öğrenci Belgesi
2- Transkript Belgesi (Bu yıl hazırlık okuyanlardan istenmeyecektir) (Bursiyerlerimizin, her yıl en geç 15 Ekim tarihine kadar, bu belgeleri bize ulaştırmaları gerekmektedir. Her iki belge de, Öğrenci İşlerinden alınmalı, yeni tarihli ve ıslak imzalı olmalıdır. Belgelerin ASLI elden, APS veya kargo ile bize ulaştırılmalıdır. Belgenin aslı olmayıp, belgeden üretilen fotokopi, e-mail, e-belge, tarama, fotoğraf, resim vb. şekillerde gönderilecek belgeler geçersizdir)

7- BURSUN KESİLMESİ veya SONLANDIRILMASI
Öğrenciye Bağlı Sebeplerle Bursun Kesilmesi
1- Öğrencinin mezun olması durumunda,
2- Sınıfta kalma, ilişik kesilmesi, kayıt dondurulması veya kaydının askıya alınması durumunda,
3- Vakfa yanlış bilgi, sahte belge verdiği tesbit edilirse,
4- Öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi durumunda,
5- Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunları ve olumsuzlukları tesbit edilirse,
6- T.C. Devletinin suç saydığı fiilleri işlemesi durumunda,
7- Öğrencinin kendisi veya ailesinin isteğiyle,
8- Öğrencinin vefatı sebebiyle

BELGELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır.)
1- Ailenizin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgah belgesi
2- Gelir beyanı ile ilgili olarak : Ailede çalışanların maaşını gösteren işyerinden onaylı bir yazı, Ailede çalışanların tüccar, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince veya noterden onaylı fotokopisi, Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşları gösterir belge, veya noterden onaylı fotokopisi, Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge, Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odasından onaylı belge,
3- Engelliğe bağlı Rapor durumu
4- Resmi görevde iken, şehit, gazi olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya noterden onaylı fotokopisi.
5- Öğrencinin Başarı Durumunu Gösteren Belgeler: Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi, Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösteren öğretim kurumu belgesi, Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösteren öğretim kurumu belgesi(transkript);

NOT: Belgeleri eksik olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır Belgelerin orijinal olması zorunludur, fotokopi ve faks geçerli evrak değildir.

BURS BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT.!
06 Eylül 2018 tarihinde siteye eklenecek olan “Başvuru Formu ve Taahhütname (imzalı olacak)” şekilde Word Belgesi Olarak İndirilen Formu Eksiksiz Bilgisayar Ortamında Doldurup ve İmzaladıktan ve Başvuruda istenen evrakları da ekleyerek vakfımızın boldava@gmail.com adresine Pdf veya Word (olabilir) MAİL İLE ÖN BAŞVURU YAPILACAKTIR.

NOT: Son Başvuru 05 EKİM 2018 (Bu Tarih Sonrası Gelen Formlar Dikkate Alınmayacaktır)

***BURS BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMENİN İNDİRİLECEĞİ ADRES


***BAŞVURU FORMLARININ GÖNDERİLECEĞİ ADRES
NOT: Mail ile göndereceğiniz Burs başvuru formları Vakfımız Burs Komisyonu tarafından incelendikten sonra Burs almaya hak kazanan öğrencilerimizden Burs Başvuru Form asıllarının gönderilmesini isteyeceğimiz adres aşağıdadır

FATİH GÖNBE
Söğütözü Mah.2180 Cad. No:10 K.6 D.607
Tpao Gen.Müd. Ana Bina 06530 Çankaya/ANKARA Dahili:2698-2642 Cep: (0542) 834 54 02

BOLDAV BURSU İLE İLGİLİ İLETİŞİM ADRESLERİ
E-Mail : boldava@gmail.com  
Boldav : (0506) 795 9822
Hikmet Kelekçi : (0530) 603 9275
Fatih Gönbe : (0542) 834 5402

#Burs #Başvuru #BağışYap #Bolvadin #Üniversite #Öğrenci #Boldav

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)

Diğer Haberler