Haberler


Resmi Büyüt

BOLDAV VAKFIMIZ HİZMETTE 30.YILINDA.!
30.12.2017

Sizlerle birlikte nice 30 yıllara,
nice hizmetlere...

29 Ağustos 1987 tarihli ve 19559 sayılı Resmi Gazete’de kuruluşu yayınlanan Bolvadinliler Dayanışma Vakfımız 30.yılını doldurmuş bulunuyor.

Kadim kent Bolvadinde en uzun süreyle faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu olarak Bolvadini tanıtmak ve Bolvadinlilere imkanları ölçüsünde yardımcı olmak amacıyla bugüne kadar büyük onur ve gururla çalışmalarını sürdüren vakfımız bundan sonra daha gayretli ve daha özverili bir şekilde Bolvadin ile birlikte hayatiyetine devam ettirecektir.

Bugüne kadar yapılan vakıf hizmetlerinin elbette çok mükemmel olduğu söylenemez ancak şu bir gerçektir ki ne yapılmışsa samimi dürüst ve Bolvadin menfaati gözetilerek yapılmıştır. Bununla da iftihar ediyoruz. Takdir “kantarı belinde” olan saygıdeğer hemşerilerimizindir.

Vakfımız hemşerilerimize ve Eğitilmiş insan gücüne yapabildiğimiz destekle ülkemizin gelişimine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek adına sosyal sorumluluğunu yerine getirilmesi, yapılan yardımların çok daha geniş kitlelere ulaşması, hiç şüphesiz ki değerli üyelerimizin, hayırsever vatandaşlarımızın hiçbir zaman esirgemedikleri ilgi ve desteklerine bağlı bulunmaktadır. Yapılan bağışlar kadar bu bağışların düzenli bir şekilde, en ihtiyaç duyulan bölge ve kişilere ulaştırılması da ayrı bir önem taşımaktadır.

Ayrıca birbirinden anlamlı basın bültenleri, haber ve duyurularıyla güncel tutulan web sayfamız, daha çok kişiye ulaşmak adına elektronik çağa ayak uydurularak oluşturulan sosyal medya (web, mail, facebook, twitter, google+, youtube) hesaplarımızla, hemşehrilerimizin hastanedeki yakınlarına kan aramalarında, vefat duyurularında, milli ve dini bayramlarımızda sms ve whatsapp ağımızla, sağlık, sınav vs işlerinde Ankara’da bulunan vakıf evimizi hemşerilerimizin kullanımlarına sunularak sosyal yardım ve destek anlayışıyla, Ankara’ya Bolvadin ilçemizden ve çevre köylerinden gelen üniversite öğrencilerimize Eğiim bursu, kültürel ve sosyal etkinliklerimizle vakfımız bilinen ve itibarı gittikçe artan bir “marka” haline gelmiştir.

Ruhumuzda taşıdığımız saygı ve yüreğimizdeki sevgi oldukça hizmet aşkımızda hiç bitmeyecektir. Hakkın rahmetine kavuşmuş olan başta Vakıf Yöneticilerimiz olmak üzere, Vakfımıza maddi-manevi emeği geçmiş tüm rahmetli Hemşeri, Gönüllülerimize ve Bağışçılarımıza rahmet diler, mekânlarının cennet olmasını Yüce Rabbimden dileriz.

Çalışmalarımıza katkıda bulunan Değerli inanç sahibi Dostlarımıza mutluluk ve esenlikler diler; her zaman birlikte olma arzusu ile gönülden sonsuz sevgilerimizi sunarız.

1987’DEN “İLK GÜNKÜ AŞKLA” 2017’E VAKIF HİKAYEMİZ..

İLK TOPLANTI...“Özlem giderme, hemsehrilerimiz arasındaki sosyal yardım ve dayanışma duygularını organize bir güç haline getirme, Bolvadin için birlikte düşünüp birlikte karar verme” toplantısı ilk defa Ankara’da ikamet eden 20 hemşehrimiz ile birlikte dönemin Belediye Başkanı Hasan Basri YAZICI ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla Ankara Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (ESAV) toplantı salonunda 14 Mart 1987’de yapıldı.

Ankara’da dernek veya vakıf kurulması çalışmalarını yürütmek için bir mekan temin etmek ve program yapmak üzere A.Vahap ERKAN, İbrahim Ulvi YAVUZ, İbrahim KOCA, İbrahim BİRLER ve rahmetli Osman Nuri ODUNCU’dan oluşan bir komite oluşturuldu ve 11 Nisan 1987 tarihinde Ankara Tarım Kredi Kooperatifleri lokalinde, Bolvadin’den gelecek misafirlerle birlikte yapılması planlanan toplantıya kadar da bu komitenin çalışmalar yapması bu toplantıda kararlaştırıldı.

BOLVADİNLİLER VAKIF OLARAK ORGANİZE OLMADA KARARLI..

Aradan geçen yaklaşık bir aylık süreden sonra, hemşehrilerimizin büyük ilgi ve alakasına mazhar olan toplantı belirtilen yer ve tarihte yani 11 Nisan 1987’de büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Bu toplantıya başkanlık eden Av.Hasan İNCEER, toplantının sadece özlem giderme ile kalmayıp başka gayeleri de taşıdığını ve Bolvadinlilerin nasıl organize bir güce sahip olacakları hususunda önce alt komitece yapılan çalışmaların değerlendirileceğini, daha sonra bu amaca ulaşmak için Bolvadin’den gelmiş hemşehriler başta olmak üzere söz almak isteyenlerden görüş alınacağını belirttikten sonra dernek ya da vakıf kurulması yolunda, alt komitece yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere komite sözcüsü rahmetli Osman Nuri ODUNCU’ya söz verdi.

Osman Nuri ODUNCU, bu toplantıların esas amacının “Bolvadin’li olarak Bolvadinimize ne yapabiliriz.?”sorusuna cevap aramak olduğunu vurguladı ve toplantının amacını şöyle açıkladı:

1-
Hemşehrilerimizle bağlantı kurmak, destek olmak ve kuşaklar arasındaki bağı koparmadan birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek,

2-
Ankara’da ikamet eden hemşehrilerimizi tesbit ederek onlarla zaman zaman bir araya gelmek, birbirimizin sevincine ve üzüntüsüne ortak olmak,

3-
Bu gayeyi tesis için, tüzel kişiliği haiz bir organ kurulmasına imkan hazırlamak ve bu organın diğer şehirlerde de şubelerini açmak,

4-
Bundan daha önemlisi bu irtibatları sağlayacak, kaynaşmayı temin edecek fiziki bir mekana sahip olmak.

Alt komitenin raporunun okunmasından sonra söz alan Belediye Başkanı Hasan Basri YAZICI,”nasıl organize oluruz” fikrinin olgunlaştığını, bu konuda çalışmalar yapan alt komitenin raporunu dinlediklerini, dernek veya vakıf olarak organize olmak noktasında üzerlerine düşen her türlü görevi yapacaklarını söyledi.

Daha sonra söz alan rahmetli Kamil ERGÜN, Mehmet KOCA, Hasan Hüseyin DOLAMAÇ, Recep BİŞKİN, Recep BİRDANE, H.Ali ÖZDOĞAN, Yavuz ÖZDEMİR, rahmetli İsmail TOKER, Ali DEMİRÖRS, H.Hüseyin KARAPINAR, Hulusi ÖZSOY, Özcan PEKTAŞ, Abdil ESKİCİ ve rahmetli İbrahim SÖZER yaptıkları konuşmalarda; Bolvadin ile ilgili bütün sorunların birlik ve beraberlik içinde çözümlenebileceğini, Bolvadin’li aydınların kendi meselelerine sahip çıktığını, Bolvadinliler olarak yapılması gerekenin “lobicilik-tanıtım” olduğunu, Bolvadin’de faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşların bu çalışmalara destek olacağını, Bolvadin’de doğup büyüyen herkesin kanında, iliğinde Bolvadin’in hakkı bulunduğunu, her Bolvadinlinin bu hakkı helal ettirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini, Ankara’ya yüksek öğrenime gelenlerin ilgisizlik ve gariplikle karşılaştıklarını, bunların çözümüne nasıl yardımcı olunması gerektiğinin araştırılması dile getirildi.

Bu arada söz alan Bolvadin Toprak-Su Kooperatif Başkanı Ali DEMİRÖRS 100.000 TL, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Abdil ESKİCİ 200.000 TL, şahsı adına rahmetli Kamil ERGÜN’de 50.000 TL, kurulacak olan tüzel kişiliği haiz organa bağış yapacaklarını taahhüt etti. Bolvadin Belediye Başkanı da 14 Nisan 1987 tarihinde yapılacak Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getireceğini ve oybirliği ile alınacağını tahmin ettiği maddi destek kararını, teşkil edilecek komisyona açıklayacağını duyurdu.

Konunun yeteri kadar müzakere ve münakaşa edildiğini belirten toplantı başkanı Av.Hasan İNCEER, 20 kişilik bir kurucular komisyonu teşkili için aday teklif edilmesini istedi.
Yapılan tesbit çalışmalarından sonra; Av.Hasan İNCEER, rahmetli Basri AĞILÖNÜ, Kazım ÜNAL, rahmetli Battal TUNÇBİLEK, İbrahim Ulvi YAVUZ, Av.Orhan KIYICI, Recep BİRDANE, İbrahim KOCA, rahmetli Osman Nuri ODUNCU, İbrahim BİRLER, Yahya PEKTAŞ, rahmetli Said BAĞCI, Özcan PEKTAŞ, Hasan Basri YAZICI, Fevzi GÜMÜŞ, rahmetli Halil KIMKAK, Ahmet SARIÇİÇEK, Ali DEMİRÖRS, Abdil ESKİCİ ve Recep BİŞKİN’den oluşan 20 kişi, kurucu üye olarak görevlendirildi.

KOLLAR SIVANIYOR...

Av.Hasan İNCEER’in bürosunda zaman zaman toplanan kurucu üyeler, Vakıf olarak organize olmanın daha uygun olacağı kanaatıyla vakıf senedi düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalardan Belediye Başkanı ve Bolvadin’de bulunan görevli kurucu üyeler de bilgilendirildi. Belediye Başkanı Hasan Basri YAZICI böyle bir oluşumun, merkez-i hükümet olması nedeniyle Ankara’dan yönetilmesinin daha uygun olacağını ve vakfa mal varlığı olarak 5.000.000 TL tahsis edileceğini bildirdi.

Bolvadin Asliye Hukuk Hakimliği’nin 10.07.1987 tarih, E.1987/231,1987/208 sayılı kararıyla, Av.Hasan İNCEER, H.Hilmi ÖZDEMİR, İbrahim Ulvi YAVUZ, İbrahim KOCA, rahmetli Osman Nuri ODUNCU, Yahya PEKTAŞ, rahmetli Said BAĞCI ve Bolvadin Belediye Başkanı sıfatıyla Hasan Basri YAZICI’nın kurucu üyeliğinde, BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI resmen kuruldu. Kuruluş ilanı, Resmi Gazetenin 29 Ağustos 1987 tarihli ve 19559 sayılı yayınlanan nüshasında yayımlandı.

HAYDİ BİSMİLLAH...

İlk olarak Ankara Demetevler’de bir büro kiralandı. Kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini buradan sürdüren Vakıf, bir takım imkansızlıklar yüzünden kısa bir süre sonunda aynı mahallede başka bir yere taşındı. O bölgede oturan hemşehrilerinin destek ve katkıları ile ihlas ve samimiyetle çalışmalarını sürdürdü. Bu arada Bolvadin, İstanbul ve Eskişehir’de şube yapılanmasına gidildi. Vakıf senedinin “Amaç” bölümünde ifadesini bulduğu şekilde Bolvadin ve Bolvadinlilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmalarını sağlamak, bu yöndeki ihtiyaçlarının gidermek için gayret gösterildi. Eğitim ve kültür hizmetleri ön planda tutuldu. Bolvadin’de yaşayan insanlarımızın sorunları, konferans, panel sempozyum gibi değişik platformlarda ele alındı. Bunların çözüm yolları üzerinde insanımızın fikir jimnastiği yapmasına zemin hazırlandı.

Bolvadin dışında yaşayan hemşehrilerimizin birbirlerinden haberdar olmalarını temin etmek amacıyla Şube Başkanlıklarımız aracılığıyla değişik organizasyonlar yapıldı Bolvadin’den büyük şehirlere iş bulma, hastalık, öğrenim gibi nedenlerle gelen hemşehrilerimize imkanlar ölçüsünde rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilmeye çalışıldı. Kesintilerle de olsa yayınladığımız bültenler, öğrenci bursları, iftar yemekleri sohbet toplantıları, aşure günleri ve öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi.

BOLTUR TERMAL DEVRE TATİL KÖYÜ KURULUŞ ÇALIŞMALARI...

İstanbul’da ikamet eden hemşehrilerimizin gayretli çalışmaları sonunda dönemin Belediye Başkanı Etem KELEKÇİ ile dönemin Vakıf Genel Başkanı Ömer Hami ULUSOY ve Vakıf yetkilisi İbrahim Hilmi ÜNLÜ tarafından, 7 Haziran l991 tarihinde, Bolvadin’de faaliyet göstermek ve Heybeli’de devre mülk sistemiyle inşaatlar yapmak, yaptırmak, işletmek ve devretmek gibi amaçlarla, % 55’hissesi Vakfa, % 45’hissesi Belediye’ye ait olmak üzere 99 yıl süreli BOLTUR Limited Şirketi kuruldu.

Resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra soğuk ve sıcak suyun Belediye tarafından BOLTUR’a sağlanması konusunda Belediye ile Vakıf arasında 28 Ekim 1991 tarihinde sözleşme imzalandı. 25 Mayıs 1992 tarihinde de devre mülklerin temel atma merasimi yapıldı.

Vakfın sabit bir gelirinin olması ve senedinde yazılı amaçları gerçekleştirmede sorun yaşamaması açısından kurulan BOLTUR şirketince 74 adet dubleks ev yapıldı. Bunun 54 ‘ü devre mülk sahiplerinin istifadesine sunuldu, kalan 20 ev de kiraya verilmek üzere şirkette kaldı. Toplam devre mülk sayısı 1628 ise de bunun 503’ü satıldı, kalan devre mülkler müstecirler tarafından işletildi.

HEYBELİ TERMAL TESİSLERİ MÜCAVİR ALAN İÇİNDE ALINMASI BAKANLIKÇA ONAYLANDI...

Dönemin Belediye Başkanı Mehmet KAYACAN’ın gayretleri ile, içinde BOLTUR devremülklerinin de bulunduğu Heybeli Termal Tesislerinin, 15 Ağustos 1996 tarihinde Bolvadin ilçesi mücavir alanı içine alınması Bayındırlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

VAKFIMIZ KALICI MEKANINDA...

Yine aynı dönemde Belediye Başkanı Mehmet KAYACAN’ın gayretleri ile, şu anda BOLVADİN EVİ olarak kullanılan ve Ankara Demetevler’de bulunan apartman dairesi, BOLTUR mülkü olarak satın alındı ve Vakfın kullanımına verildi.
Kuruluş aşamasında Vakfın, Bolvadin merkez olmak üzere Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de Şube Başkanlıkları eliyle faaliyetlerini sürdürmesi benimsenmiş, Genel Merkez yönetiminin de hem Bolvadin’den, hem de şubelerden temsilci alınmak suretiyle yürütülmesi uygun görülmüştü. Ancak zaman içinde böyle bir yönetim şeklinin, çabuk karar almada, planları hızlı uygulamada ve daha fonksiyonel olmada, etkin ve verimli olmadığı anlaşıldı ve 2005 yılından itibaren Genel Merkez yönetimi Ankara’dan seçilmeye başladı.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK...

Vakıf senedimize “Kurucular Kurulunda yer alan gerçek kişilerin ölümü veya istifası halinde yerlerine Kurucular Kurulu tarafından yeni bir üye atanabilecektir” şeklinde bir hüküm ilave edilmesi için 26 Eylül 2011 tarihinde başlatılan çalışmalar; bu davada “Asliye Hukuk Mahkemesi” mi, yoksa “Sulh Hukuk Mahkemesi”nin mi görevli olduğuna dair yargı sürecinin uzaması nedeniyle ancak iki sene sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde Ankara 2.Asliye Hukuk mahkemesi tarafından kabul edilerek sonuçlandı. Hüküm 28 Kasım 2013 tarihinde kesinleşti. Bu karar Basın İlan Kurumu tarafından 30 Aralık 2013 günü Türkiye Gazetesinde yayımlandı.

Böylece, kuruluşundan itibaren özverili ve gayretli çalışmaları ile Vakfımıza hizmet eden ve 2006 yılında vefat eden Kurucular Kurulu üyemiz rahmetli Said BAĞCI’nın yerine, hukukçu hemşehrimiz Şeref ASLAN; yine yıllarca Vakfımıza sağladığı katkı ve desteklerini hiç unutamayacağımız değerli büyüğümüz hukukçu H.Hilmi ÖZDEMİR’in, yeteri kadar faydalı ve verimli olamadığı gerekçesiyle 19 Ocak 2014 tarihinde verdiği istifa dilekçesi üzerine, ilahiyatçı hemşehrimiz Dr.Ulvi ATA, Kurucular Kurulu kararı gereği üye olarak atandı.

“BOLVADİN’Lİ BİLİM, SANAT, SİYASET, DİN ADAMI ve YÖNETİCİLER” VAKFIMIZ YAYINI OLARAK BASIM VE DAĞITIMI YAPILDI...

Yönetimde istikrar sağlanmasından sonra, eğitim kültür ve kalkınma alanındaki hizmetlerini artıran Vakıf, 2009 yılında Kurucu Üyemiz İbrahim Ulvi YAVUZ’un büyük bir emek ve fedakarlıkla hazırlamış olduğu “Bolvadin’li Bilim,Sanat,Siyaset,Din Adamı ve Yöneticiler” isimli kitabını 1000 adet basımını Vakfımızın üstlendiği eser Kısa sürede baskısı tükendi.

Bununla ilgili olarak Ankara, İstanbul ve Bolvadin’de kitap tanıtım toplantıları düzenledi. Hemşehrilerimizin bu eserle tanışmalarını sağladı.

Ayrıca Vakıf, halen Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yapan değerli hemşehrimiz Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN’ın koordinatörlüğünde 2011 yılı Nisan ayında hazırlanan ve Bolvadin’in yerli-yabancı turistlere tanıtılmasını amaçlayan Türkçe-İngilizce derginin basım masraflarını karşıladı.

“BOLVADİN ANSİKLOPEDİSİ” BASIM VE DAĞITIMI YAPILDI...

Kurucular Kurulu Üyemiz, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı 2.Başkanı İbrahim Ulvi YAVUZ bir önceki eserini genişleterek aynı sistematik içinde tekrar bastırmak yerine, Haşgeş’inden Kaymağına, Horan’ından Heybeli’ye, Kırkgöz Köprüsü’nden Eber Gölü’ne, yazarından çizerine kadar Bolvadin’e ve Bolvadinliye ait her türlü bilginin yer aldığı 5 yıllık özverili bir çalışma ve araştırmanın eseri “BOLVADİN ANSİKLOPEDİSİ”ni 2014 yılında hazırlamak da yine İbrahim Ulvi YAVUZ ağabeyimize kısmet oldu.

15’in üzerinde roman, hikaye, inceleme ve hatıra türünde kitaba imza atan bu büyüğümüzün hazırladığı ansiklopedi, güncel ve nostaljik Bolvadin resimleriyle birlikte 400 sayfayı buldu ve 844 maddeden oluştu. İLİMDEN İRFANA, SANATTAN SİYASETE BİR KÜLTÜR BELDESİ-BOLVADİN ANSİKLOPEDİSİ adıyla yayımlanan bu eserin basımını da, TPAO’da çalışan gayretli ve hamiyetli hemşehrilerimizin maddi katkıları ile Vakfımız gerçekleştirdi.

30 yıldır büyük bir emek ve titiz bir çalışma sonunda hazırlanan bu eseri, ansiklopedi de özgeçmişleri bulunan hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm Bolvadinlilere ve Bolvadin’i sevenlere kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece Bolvadinimizin tanıtılmasına; başta bürokrasi, bilim ve sanat olmak üzere hayatın her kademesinde başarılı hizmetler veren değerli büyüklerimizin bilinmesine; çoluğumuza çocuğumuza, memleketin görülmesi ve tanınması gereken her yerini, tüm güzelliklerini detaylı bir şekilde anlatan bir kültür mirası bırakılmasına vesile olduğumuza inanıyoruz.

BOLVADİN’İN ASIRLIK ÇINARLARI KİTAPLAŞTIRILDI...

Emekli Öğretmen N.Said EKİCİ tarafından hazırlanan, içinde 77 büyüğümüzle yapılan mülakatların yer aldığı, yaşadıkları dönem itibariyle içinde bulundukları milli ve mahalli kültür ile manevi değerleri hayatına yansıtan, belki bir okul yüzü görmese de gönül gözü ile hayatı anlamlandıran arif ve bilge insanlarımızın bilgisinden, görgüsünden, terbiyesinden ve kişiliğinden bahseden “Bolvadin’in Asırlık Çınarları” isimli eserin hemşerilerimizin istifadesine sunuldu ve 09 Ocak 2016 tarihinde, “Bolvadin’in Asırlık Çınarları” isimli eserin tanıtımı Bolvadin Öğretmenevi ’nde yapılmıştır.

KESTEMET MEZARLIĞI ŞEHİTLİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR..

05 Haziran 2013 MSB İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Daire Başkanlığı nezdinde başlattığımız Milli Mücadele yıllarında askeri ve sivil önemli konuklara ev sahipliği yapan kadim kentimiz Bolvadin’de Sakarya Meydan Muharebesi esnasında, şimdiki Akçeşme İlkokulunda kurulan 500 kişilik sahra hastanesinde tedavileri devam ettiği sırada hayatlarını kaybederek şehit olan, güzel yurdumuzun dört bir yanından gelmiş 278 askerimizin defnedildiği, Ağılönü yolu üzerindeki Kestemet Mezarlığının “Şehitlik” olarak düzenlenmesi yönünde 05.06.2013 tarihinde başlattığımız çalışmaların, 12.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Şehitlik Yönetmeliği” ile Afyonkarahisar İl Özel İdare Genel Sekreterliğince sonuçlandırılmasını teminen hazırlanan dosyanın 09.02.2017 tarihinde ilgili mercilere teslim edildi.

BOLVADİN’İN VE BOLVADİNLİNİN SESİ KULAĞI OLMAK...

On bin yıllık tarihi geçmişiyle, farklı uygarlıkları yaşamış ve yaşatmış olan “Kadim Şehrimiz Bolvadin’e ve Bolvadinliye hizmet etmek amacıyla 1987 yılında kurulan; ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmamızı sağlamak için, imkanları ölçüsünde eğitim ve kültür hizmetleri ön planda tutulmak üzere bugünlere gelen BOLDAV, bundan sonra da sizlerin gözü, kulağı ve sesi olabilmek adına dijital VAKIF BÜLTENİ yayınlamaya karar verdi.

Bu amaçla Bolvadin Ansiklopedisinde yer alan ve halen hayatta bulunan hemşerilerimizden en az 10’unun her hafta yada her ay kendi alanı ile ilgili bir yazı göndermesi vakıf web sitemizden “hasbihal” başlığı ile 18 Nisan 2016 tarihli yazı ile duyurulmuş ancak yeterli miktarda dönüş olmamıştır.

Oysa eli kalem tutan Bolvadin sevdası ile bugünlere gelen eleştirdiği yönleri beğendiği yönlerden fazla olsa bile Bolvadin sevgisini hep yüreğinde hisseden ve bunu taşımaktan onur duyan, Bolvadinli olmanın sorumluluğunu bugüne kadar yaptığı hizmetleri ile kabul ettiren saygıdeğer hemşerilerimden umduğunu bulamamanın üzüntüsü içimizi yaksa da bu arzumuzun”başka bir bahara” ertelendiği düşüncesiyle teselli oluyoruz.

TAKDİR EDİLEN ETKİNLİKLERİMİZDEN BİR DEMET..

12 Haziran 2010 tarihinde Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Sayın İbrahim Ulvi Yavuz tarafından hazırlanan, “Bolvadinli Bilim, Sanat, Siyaset, Din Adamı ve Yöneticiler” isimli kitabın Bolvadin de tanıtım ve imza töreni gerçekleştirildi.

23 Nisan 2010 Vakfımız, Bolvadin Belediyesi ve Bolvadin Kaymakamlığı işbirliğinde “Cumhuriyetimize ve Topraklarımıza Sahip Çıkıyoruz” sloganı ile 500 adet fidan, Çobanlar yolundaki ağaçlandırma alanına dikildi.

19 Mart 2011 Cumartesi günü Ankara’da okuyan Bolvadinli öğrencilerimizle Ankara’nın Beypazarı ilçesine gezi düzenlenmiş olup, Beypazarı’nın tarihi, kültürel ve sanatsal yerleriyle Beypazarı maden suyu tesisleri rehber eşliğinde gezilmiştir. Katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz.

17 Kasımda 2012'de Boldav evimizde Üniversitelerde öğrencilerimize yapılan ''Bükme Günü'' gerçekleştirildi.

12 Mart 2012 Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı lise ve dengi okullarda “Mehmet Akif ERSOY’u Anlamak” temalı kompozisyon yarışması gerçekleştirildi ve dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verildi.

18 Mart 2013 tarihinde Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) olarak Yatsı namazından önce Bolvadin Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif okutturuldu

06 Nisan 2013 tarihinde Afyonkarahisar Ahlâk Kültür ve Çevre (AKÇEVRE) Derneği’nin AKÜ Atatürk Kongre Merkezi ANS kampüsü düzenlediği “Afyonkarahisar Büyüklerini Yâd Ediyor” başlığı altında Bolvadinli Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi (Rh.a) Hazretleri Anma etkinliklerine BOLDAV Yönetimi olarak katıldık.

17 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da Üniversite’de okuyan Öğrencilerimize vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygusu içerisinde toplumsal bütünleşme ile kazanılan Çanakkale Zaferinin önemini kavramaları için günübirlik Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.

18 Ekim 2013 tarihinde Bolvadin Kent Konseyi önderliğinde düzenlenen ilçemiz dışında ve ilçe merkezinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya gelerek yaptıkları işlerden bahsettikleri etkinliğe BOLDAV Yönetim Kurulu olarak katıldık.

25-29 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara’da Üniversite’de okuyan Öğrencilerimize BOLDAV’ın katkılarıyla “Okuyan mı Gezen mi bilir ”ikileminde hiç düşünmeden “Gezen” yanıtını vermemize vesile olacak ‘’ Güneydoğu Gezisi (Adıyaman-Nemrut-Şanlıurfa-Gaziantep) gezisi düzenlenmiştir.

04.11.2014 tarihinde, İstanbul Pendik'te Faaliyet gösteren Bolvadin Çalışma Platformu(BÇP) Derneği'nin düzenlediği ve Penfa Fotoğraf Amatörleri Üyeleri; tarafından fotoğrafların Düzenlendiği sergiye BOLDAV Yönetim Kurulu olarak katıldık.

16 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da Üniversite’de okuyan Öğrencilerimize Bolvadinliler Dayanışma Vakfı(Boldav)’nın katkılarıyla 17 Aralık 1994 tarihinden beri Türkiye’de Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan birisi olan “Safranbolu Gezisi ”düzenlendi.

05 Mart 2016 Cumartesi Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem ÇAVUŞ, Yaren Çavuşu Ahmet NAYAN ve SAN-DER Kurucu Üyesi Ahmet MEZGİL’in davetleriyle; Bolvadin Belediye Başkanı, Bolvadin Kaymakamımız, Yönetim Kurulu üyeleri adına Yahya PEKTAŞ ve Bolvadin Sivil Toplum Kuruluşları üyelerinin katılımlarıyla Sandıklı Kültür Evini ziyaret edeceğimiz, incelemelerde bulunacağımız, “Sandıklı Yaren Meclisine“ katıldık.
Ankara’da yüksek öğrenimde bulunan öğrencilerimize yönelik olarak; kahvaltı, piknik, gezi turları düzenlendi. Onların Ankara’da yalnız olmadıklarını, Vakfın her zaman yanlarında olduğunu öğrencilerimize hissettirdi.

Ankara’daki Hemşehrilerimizin birbirleriyle kaynaşmaları sağlanması amaçlı Vakfımızca gelenekselleşen iftar yemekleri, aşure günü, keşkek günü, bükme günü, mantı günü gibi Bolvadin Evinde, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı sohbet toplantıları toplantıları yapılmasına düzenli bir şekilde devam ettirilmektedir.

Uzun yıllar devam eden Web Sitesi ile, hemşehriler arasındaki iletişimi ve bilgilendirmeyi en iyi şekilde gerçekleştirirken yaşadığımız yüzyılda sosyal paylaşım sitelerinden daha fazla hemşehrilerimize daha hızlı ulaşabilmek adına çağa ayak uydurarak oluşturulan Sosyal paylaşım siteleri Web, Facebook, Twitter, Youtube, WhatSapp, Mail ve Sms zinciri ile de, hemşehrilerimiz arasındaki Kutlama, Duyuru, Geçmiş olsun, Bilgilendirme Bolvadinimizden haberler, Vefat, Kan ihtiyacı vb. duyurularımız anında yerine getirilmesi devam ettirilmektedir.

KURUCU ÜYELERİMİZ

Hasan İNCEER, İbrahim Ulvi YAVUZ, İbrahim KOCA, Osman Nuri ODUNCU, Yahya PEKTAŞ, Dr. Ulvi ATA, Şeref ASLAN ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih KAYACAN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Nisan 2017 itibariyle görev almışlardır.Başkan Hikmet KELEKÇİ, 2.Başkan Mehmet Fatih GÖNBE, Üyeler Eşref Cihad KOCA, Ahmet İhsan TÜRK ve Ünal ESMER Nisan 2017 itibariyle görev almışlardır.

SON KELAM

Vakfımızın 30.yılını en içten duygularla kutlar, kuruluşundan bu güne kadar emek veren tüm saygıdeğer yönetici, çalışan ve gönüldaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bolvadin’e ve Bolvadinlilere ait tüm sorunlara ilişkin görüş, düşünce ve önerilerinizin Vakfımıza intikal ettirilmesiyle, Bolvadinimiz için en yararlı hizmet, elbirliği ve gönül seferberliğiyle birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Yeter ki sahip olduğumuz potansiyelin farkında olalım ve bunun farkında olmayanları da uyaralım.

Sağlıcakla kalın...

kuruluş foto galeri linki:

http://www.boldav.org.tr/?eklenti_adi=fotograflar&kategori_no=21

#Boldav #Hizmette #30yıl #KutluOlsun #Bolvadin #Hemşeri

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987 boldava@gmail.com

Diğer Haberler