Etkinlikler


Resmi Büyüt

BOLVADİN EĞİTİM VE SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDRME
01.04.2010

Eşref GÜLTEKİN

Milletlerin ilerlemesinin veya geri kalmasının temel sebebi eğitimdir.Fransız düşünür Dalton’un bir sözü vardır, diyor ki ‘İnsanın ekmekten sonra en önemli ihtiyacı eğitimdir.’Eğitimle insan toplulukları o zamana kadar edindikleri tecrübeleri yeni nesillere aktarırlar. Eğitimde amaç eğitilen kişilerde davranış değişikliği gerçekleştirmektir. Eğitimin başarısı da bu değişikliğin gerçekleşmesiyle ölçülür. Eğitim politikaları devletten ve iktidarlardan bağımsız değildir. Yetiştirilecek insan tipine göre bir program hazırlanır ve bu gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu genel girişten sonra ilçemizdeki durumu ele alabiliriz. İlçemiz merkezinde 18 ilköğretim okulu , 14 çeşit lise, bir yüksek okul var.Ayrıca Zihinsel Engellilere ve İşitme Engellilere yönelik eğitim kurumlarımız da bulunmaktadır. Eğitimde başarı örneklerimiz mevcut. Bir Anaokulumuz Türkiyede örnek okul seçiliyor, Üniversite sınavlarında Sözel alanda Anadolu .Öğretmen .Lisesi Türkiye 12. inciliği çıkarıyor, Adalet Meslek Lisemizden mezun 650 gencimiz şu anda Adalet Bakanlığında, Sağlık Meslek Lisesinden mezun bir o kadar gencimiz de Sağlık kurumlarında istihdam ediliyor. Diğer okullarımızdan mezun bir çok gencimiz de Üniversitelerimizde önemli bölümleri kazanıyor.Bu başarılarda emeği olanlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Bütün bu başarıların yanında Eğitim alanında önemli problemlerimiz de var.Şimdi de onlara temas etmeliyiz: -İlçemizde hızlı bir öğretmen sirkülasyonu yaşanıyor. İlçemize genel olarak genç stajyer öğretmenler atanıyor biraz tecrübe kazananlar hemen başka yerlere tayin oluyor. İlçemiz adeta bir deneme alanı oluyor. Afyonda ilçemize sahip çıkacak temsilcilere ihtiyaç var. -Sınıfların kalabalık olması nedeniyle derse katılım sağlanamaz.Acil olarak yeni okul ve dersliklere ihtiyaç var. İst. Menkul Kıymetler Borsası, Milli Piyango İdaresi gibi kurumların desteğiyle yeni derslik ve okullar yaptırılabilir.Mesela Milli Piyango Çay ilçemizde bir okul yaptırıyor. -Velilerimizin ilgisizliği ve yetersizliği. Kayıttan sonra bir daha okula uğranmıyor. Babaları kahveden, anneleri ev gezmesinden, çocuklarımızı da sokaklardan kurtarmalıyız. -Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirecek yerlerin olmaması. Kütüphanesi, okuma ve etüd salonu gibi bölümleri olan çok amaçlı bir Kültür Merkezi ihtiyacımız var. -Okul binalarının Spor Salonu, Konferans Salonu, Kütüphane, Donanımlı uygulamalı Laboratuvar, Kantin, Arşiv gibi eksikleri tamamlanmalıdır. Bina ve sosyal faaliyet açısından donanımlı okullarda şiddet olmuyor. -Okullarımızın memur, hizmetli gibi personel ihtiyacı giderilmeli, öğret men tahsildar, veliler de müşteri konumundan kurtarılmalı. -Rehberlik yetersizliği de önemli bir eksiklik, yönlendirme yetersiz. Bu konuda pişmanlıklar yaşanıyor. 20-30 yıl ihtiyaç olmayan bölümlere hala öğrenci kaydoluyor. Verimi artırmak için ders çalışma yöntemleri anlatılmalı, öğrencilerimiz yazmaya teşvik edilmeli, yazarak öğrenmeli. ‘Zapta geçmeyen,rapta geçmez.’ -Genel bir problem olarak öğretmen maaşları, okullarda ki çalışma barışını bozan ödüllendirmelerdeki objektif ölçülerden daha çok idareye yakınlık gibi ölçülerin tercih edilmesi de sayılabilir. -1.Derece deprem bölgesi olması sebebiyle okul binaları teste tabi tutulmalı, her iki ayda bir okullarda sağlık taraması yapılmalı. Bu hususlarda yerel yetkililer uyarılmalı. -Termal turizm bölgesi olmamız sebebiyle Turizm Meslek lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi ilçemize kazandırılabilir. Oteller, Lokantalar, Pastaneler kendine çeki düzen verir, Termal tesislerimiz staj mekanı olarak kaliteli personele kavuşur. -İyi Öğretmen, iyi Müdür kimdir? İyi Okul nasıl bir yerdir? gibi anketlerde ‘Kendisine Danışılabilinen, soru sorulabilinen, cesaretlendiren, fikirlere saygılı olan, seven ve sevdiğini belli eden, okul içinde ve dışında öğrencilerin ihtiyaçlarını gözleyen ve gidermeye çalışan kişiler iyi öğretmen ve iyi yönetici olarak tanımlanmıştır. Fiziki ve sosyal açıdan donanımlı okullar da iyi olarak tanımlanmıştır.

SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME:

Bu konuda alım gücü, eğitim seviyesi, piyasa endeksleri, ödemeler dengesi, cari açık, kredi kullanımı gibi bilimsel ölçülerin yanında gözlemlerimizle de önemli tespitler yapmak mümkündür. -Halkımız üzülerek söyleyelim ki üretici değil tüketici durumda. Tarlalar ekilmiyor, bahçeler yok oldu. Pazarada yerli diye satılan ürünlerin tamamı çevre köy ve kasabalardan geliyor. Onlar nasıl yetiştiriyor. Büyüklerimiz ‘bağı bahçeyi ekmek lazım, kurt kuş sebeplensin’ derdi. Maliyetlerin yüksek olması, yanlış imar ve çevre yolunun yanlış konumu, parçalı arazi yapısı gibi sebepler bu durumu doğurdu. -Hayvancılık bitmek üzere, süt sudan ucuza satılıyor. Süt ürünleri konusunda birleşik bir öncü kuruluşumuz olsun. Birkaç senede bir besicilerimiz dolandırılıyor, birleşilsin sahip çıkılsın. -Esnaf borç batağına düşmüş, bankalar arasında tur atıyor. -Alkaloid fabrikamız heyecanla açıldı ama bugün hem kurum hem personel olarak alışverişini artık Afyon’dan yapıyor. Yüksek Okul öğrencilerinin önemli bir kısmı Çay’da ikamet ediyor, oradan servisle gelip gidiyor. Avşar’da çoğunlukla Bolvadinliler çalışmıyor, çalışanlar da dışarıdan gelip gidiyor. Bu durum da halkımızın ve esnafımızın da kusurları olmalı. Meslek örgütleri de üyelerini eğitmelidir. -Akarçay,hava kirliliği, Alkaloid kokusu gibi örneklerle çevre kirliliği bizim de gündemimize girdi. Belediyenin altındaki pasaj afedersiniz idrar kokuyor. Cadde ve sokaklar düzenlenmeli boyasız ve sıvasız binalar bakımlı hale getirilmeli. Kaldırımlar işgal edilmemeli. -İşsizlik had safhada, kahvehaneler dolu ve temiz değil. -Boşanmalarda Bolvadin ikinci sırada. Sebepleri üzerinde düşünülmeli ve çareler aranmalıdır. Ailelerin müdahalesi, ekonomik sıkıntılar, israf, yanlış gelenekler, şiddet, kadının statüsü, ahlaki çöküntü gibi sebepler ilk akla gelenler. Ev hanımlarını üretken hale getirmek zorunlu. Düğünlerimiz masraflı, içki alışkanlığı düğünlerle başlıyor, düğünlerimiz içkisiz olsun. Aileler çocuklarının arkadaşlarını tanısın. -Bolvadinde vergi geliri yüzde elli azalmış. Tarım Müdürlüğü acilen toprak analizleri yaptırıp alternatif üretime yönlendirmeli.(Ladin ve Ceviz yetiştiriciliği gibi.) Çevremizi ormanlık hale getirmeliyiz. Mesela Belediye Meclisi bir karar alarak evlenenlere belli sayıda ağaç dikme zorunluluğu getirsin. Herkesin bir hatıra ağacı bulunsun, gelip gittikçe suladıkça yuvalarına bağlılıkları da artsın. -Kaplıcamızı verimli işletebilmek için örnek tesisler incelenmeli. Hürriyet gazetesinin kaplıcalar ekinde Heybeli yoktu. Reklam ve tanıtıma önem vermeliyiz. Özet olarak eğitim kaliteli hale getirilmeli, halkımız tüketici değil üretici olmalıdır. Sizlerin de görüş ve katkılarınızı bekler, teşekkür ederim. Toplantının bu bölümünde dinleyicilerin katkıları ve değerlendirmeleri alındı. Katılımcılar Eşref Gültekin’e teşekkürden sonra değerlendirmelerde bulunmuştur.

 TOPLANTIYA KATILAN BAZI HEMŞEHRİLERİMİZİN DEĞERLENDİRMELERİ

SELÇUK ALPASLAN: Çeşitli kurumlarda ve Sivil toplum örgütlerindeki tecrübelerinden bahisle özet olarak Bolvadinden yetişen herkesin az çok demeden memleketine katkıda bulunması gerektiğini söyledi ve Afyon Dernekler Federasyonunun kurulması gereğine temas etti.

BASRİ KABASOY: Problemsiz alan yoktur. Bu konularda değerlendirmelerim olacak. Eğitimin kalitesi daha önemli. Üretici, yapıcı yaratıcı kişiler yetiştirilmeli. Okul sayımız fazla ama kalite ne durumda, mezunlar Bolvadin’e ne kazandırmış, Sosyal yapıya ekonomik yapıya ne katmış. Kültür Merkezi önemli bir ihtiyaç. Eğitim sisteminin sonucu dershanelerimiz var ama aralarında haksız rekabet söz konusu, eğitimde bir yarışa giremiyorlar. Öğretmen sirkülasyonu her yerden daha fazla. Yabancı öğretmenin halkımızdan ilgi ve sevgi görmesi lazım ki İlçemizde kalmak cazip olsun. En önemli bir konu da din anlayışımız. Daha çok mistik, dar çerçeveli ve cemaatçi, sadece ahirete yönelik, hurafelerden kurtulamamış ve camiye hapsedilmiş bir din anlayışı önemli problemlere sebep oluyor.

OSMAN ODUNCU: Yüksek Okulda dört bin civarında öğrenci var. Dört yıllık bir yüksek okul daha açılıyor. Mekan olarak eski hastane binası tahsis edildi. Donanım ihtiyaçları için bir dernek kuruldu ama tartışmalara boğuldu.Bakanımız Veysel Eroğlu ihtiyaçların hazineden karşılanması konusunda söz verdi. Kaplıca konusunda beş yıldızlı otel için yabancı girmesin diye oyalanıp dedikodu yapıyoruz başkaları iş yapıyor. Çobanlar, Seracı şirket,Ömer ve Çobanlar Belediye Başkanlarının katılımıyla TRT de programlar yapıyor. Beşinci kuyularını da açmışlar. Bolvadin ve Afyonun genel nüfusu azalıyor, göç veriyoruz. Vakıf olarak 65 üniversite öğrencimize yıllık 300-tl eğitim yardımı yaptık.

NADİR ÜNAL: Şikayetlerimiz Bolvadin’e has değil, toplum hızlı bir değişim içinde. Alkaloid ilçemize çok katkı yaptı ama yan sanayiler kurulacaktı olmadı, teknoloji yenilenmedi. Alkaloidin katkısının azalmasında Bolvadinlinin de kabahati var mı sorgulanmalı. Esnaf birleşmeli, Et kombinaları işler hale gelmeli. Çayırlar, Göl kooperatifleri konusunda radikal olunmalı. Bu gibi proğramlarla fikir üretilmeli yöneticiler de sahip çıkmalı. Afyonun genelindeki Termal turizm atağına ayak uyduramadık..Başkaları sponsorlar aracılığı ile reklamlar yapıyor biz hala birbirimizi yiyoruz. Ama buna rağmen hala şanslıyız ve öndeyiz. Zamanında Alkaloid yapılabilsin diye belediye başkanımız Etem Bey partisinden ayrılıp MSP ye geçmişti. Konulara siyasi gözlükle bakılmamalı, Bolvadin dek i sosyal faaliyetlere siyaset düşünmeden herkes katılsın. Dört yıllık okul bir şans , iyi değerlendirilmeli, bölümleri ne olacak , ne yapabiliriz. Afyonda bir Milli Park kuruluyor, Şuhut’ta bal ormanı kuruluyor, Devlet 49 yıllığına hazine arazisi veriyor, Orman Bakanlığı bedeava fidan veriyor, müteşebbis aranıyor,nerede. Afyon Veterinerlik Fakültesinin projeleri var, öncülük edecek, müteşebbis arıyor, nerede. Burs için de bir teklifim olacak. Kişi ve kurumlar vakfı aracı yapsın, taahhütte bulunsun, vakıf dağıtımı yapsın. Aylık olsun planlı olsun.

YAHYA PEKTAŞ: DİZAYN Grup’un bir seracılık projesi var, sondaj için MTA aşamasındalar, iş hızlandırılmalıdır.Bu konuda Belediye üzerine düşeni yapmış,arazi temini ve termal su kullandırma noktasında yardımcı olmuştur.Vakıf olarak MTA’ ve diğer kamu kurumlarındaki iş takiplerinde bizler sonuna kadar işin sahibi .oluruz.

OSMAN ODUCU : Sosyal faaliyetlerde samimiyet olmalı, Sivil Toplum örgütlerinin katıldığı son toplantıdan sonra yenisi yapılamadı, niçin.

HALUK HIDIROĞLU: Okullardaki eğitimin yanında Halk Eğitimi de çok önemli, hep birlikte bu konuya eğilmeliyiz. Toplumumuz erozyona uğruyor ve bu hızlandı. Eskiden Bolvadin’de hiç rastlamadığımız durumlar oluyor. Son anda namaza yetiştiğim bir Cuma gününde önünden geçtiğim kahvelerin dolu olduğunu gördüm. Okullarımızda artık eğitim yok sadece öğretim var. İlçemizde karşılıklı saygı ve sevgiyi her alanda ailede, çarşıda pazarda yeniden tesis etmeliyiz.

OSMAN ODUNCU: Hayvancılık Organize Sanayi var yürütülemiyor, Alkaloidin durumu konusunda TMO Genel Müdürü ile bir görüşme yapalım. MYO okulu geçen yıl yaptığı paneli bu yıl da siyasilerle yapmak istedi birliktelik sağlanamadı. Dernekler toplantısının yenisi yapılamadı. Boldav bir fikir platformudur biz öncülük yapalım. (Basri Kabasoy söze katılarak ‘Tıkanan arkın önünü siz açın’ dedi.)

HASAN İNCEER: BOLDAV siyaset üstü konumuyla şimdiye kadar öncülük etti, etmeye de devam edecektir.Bolvadinliler bu duruma bigane kalmasın, takip etsin sahip çıksın. STK ve Meslek Kuruluşları başkanları ile Ankara’da veya Bolvadin’de bir toplantı organize edelim.

Teşekkür ederim.

Diğer Etkinlikler