Haberler


Resmi Büyüt

“BOLVADİN 'DE DİNİ HAYAT” KİTAP OLARAK YAYINLANDI.!
10.12.2016

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Araştırmacı-yazar. hemşerimiz Doç.Dr.İrfan GÖRKAŞ tarafından hazırlanan “Düşüncenin İzini Sürmek Bolvadin'de Dinî Hayat " isimli eser okuyucu ile buluştu.

Sonçağ yayınları arasında Ankara'da basılan kitapta; Bolvadin'deki dini hayat teorik ve pratik olarak iki kısımda ele alınmakta, pratik ,ameli (güzel davranışları),teorik ise "ilim"i ifade etmektedir.Pratik hayat,cami-mescid,medrese ve mektep (okul) olmak üzere üç temel ilke etrafında,"oda" kavramı da tamamlayıcı bir ilke olarak ele alınmakta;teorik hayat ise felsefe,kelam ve tasavvuf kavramları ile açıklanmaktadır.Bolvadindeki dini pratik hayatın cami-mescid ilkesi kapsamındaki bilgiler ve uygulamalar,daha önce yapılan Bolvadin çalışmalarında yer alması sebebiyle kitapta yer almamış,fakat klasik dönem Bolvadin medreseleri ile modernizasyon öncesi ve sonrası Bolvadin medreselerinin yanında tevhid-i tedrisat öncesi ve sonrası Bolvadin mektepleri ile dini hayatın tamamlayıcı bir unsuru olarak "oda" uygulaması,kültürümüzün bir yansıması şeklinde detaylı incelenmiştir.

Bolvadin'de teorik dini hayat incelemesinde,islam tefekkürünün Bolvadin'li temsilcileri ve onların islam tefekkürüne katkısı tesbit edilmeye çalışılmıştır.Bunlardan Esirüddin Ebheri, Yunuszade Ahmet Vehbi, Hopban Hoca (Mehmet Fahrettin KOÇAK), Hacı Ziya ATAER, Şair Ahmet Hıfzi, Pendari Ahmet Dede, Yörükzade Ahmet Fevzi'nin şahsında bağlı oldukları tasavvufi gelenek ve kültür,detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

"Bolvadin'deki dini hayatın estetik ilkesi"başlığı altında Yücel ÇAKMAKLI'daki milli sinema anlayışının oluşumunda üç temelin etkin olduğu, bunların başında Bolvadin'in ya da Bolvadin'li olmasının geldiği, diğer iki temelin Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve öğrenim gördüğü üniversite olduğu belirtilmektedir.

Kitapta son olarak, dini hayatın ölümsüzlük ilkesini mezar taşlarına yansıtan Bolvadinlilere yer verilerek Osmanlı dönemi mezar taşlarının hem metnine hem açılımına yer verilmiştir.
Bolvadin'deki dini hayatı,"Muhammed'e seyr eden bir hayat"olarak özetleyen hemşehrimiz Doç.Dr. İrfan GÖRKAŞ, kitabını;"Bolvadin'in gönlünde Muhammed,Muhammed'in gönlünde Allah vardır.O halde Bolvadin'in dini hayatı, özünde Allah'a giden ve iki dünya sevgilisi 'Muhammed'e seyr eden' bir ilkeyle ortaya konulan teorik ve pratik olmak üzere iki hayattan ibarettir "cümlesiyle bitirmektedir.

Yıllar süren bir araştırma ve inceleme sonucunda hazırlanan ,Bolvadin'in ve Bolvadinlinin kültür hayatına çok önemli bir katkıda bulunduğuna inanılan bu eseri temin etmek isteyen hemşerilerimize , Doç.Dr.İrfan GÖRKAŞ hocamızın 0505 598 08 66 telefonundan irtibata geçmelerini tavsiye ediyor ve bu eseri kültür hayatımızda kazandırmasından dolayı hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

DOÇ.DR.İRFAN GÖRKAŞ ÖZGEÇMİŞ


Araştırmacı-yazar; 1961, Afyon doğumlu İlköğrenimini İscehisar’da yaptı. Bolvadin İmam Hatip Lisesi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1985) mezunu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 1986’da öğretmenliğe başlayan Görkaş, 1986-2010 yılları arasında Şuhut, Çay, Bolvadin İmam-Hatip Liseleri ile Bolvadin İşitme Engelliler Meslek Lisesi’nde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda (İslam Felsefesi ABD) Yüksek Lisansını ve Ocak 2006’da Doktora çalışmasını tamamladı. ‘Başöğretmen’ ünvanı aldı. 14 Ekim 2014’de Üniversiteler Arası Kurul tarafından Doçent ünvanı verildi. Mart 2010’da Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Temmuz 2010’da Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi (İDKABE) Bölümü başkanlığı görevini yürüttü, Ocak 2015’de Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi öğretim üyeliğine atandı. Sayın Görkaş; halen aynı fakültede Dekan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Bilimsel makalelerini; Türk Dünyası Araştırmaları, Diyanet Aylık Dergi, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Erdem ve Bilge, Çınar, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Tabula Rasa, Eğitimbilim dergilerinde; Bolvadin konulu yazılarını Bolvadin Yenises ve Afyon Türkeli gazeteleri ile Çınar dergisinde; İscehisar konulu yazılarını Afyon Türkeli gazetesinde; şiirlerini Altınoluk, Çınar, İnsanlığa Çağrı ve Güneysu dergilerinde yayımladı. Aksaray ve Cemaleddin Aksarayî Anma Sempozyumu ile Afyonkarahisar Araştırma Sempozyumuna bildirileri ile katıldı.

ESERLERİ:

1-Cemaleddin Aksarayi Hayatı ve Eserleri, Aksarayi Vakfı Yayınları, İstanbul (1995)
2- Derleme, Bolvadin Şiirleri (2002)
3-Mehmet Ali Ayni’nin Darulfünun Felsefe Tarihi Üzerine Bir İnceleme, Birleşik Yayınevi, Ankara, (2012)
4-19.Yüzyıl Osmanlıda Felsefe Mehmet Arif Bey, Hayatı ve Felsefesi, Kitap Evi Yayınları, Ankara (2012)
5-19.Yüzyıl Osmanlıda Felsefe Mehmet Arif Bey’in Felsefî Görüşleri, Berikan Yayınevi, Ankara (2015)
6-Osmanlı Mekteplerinde Ahlak, Birleşik Yayınevi, Ankara, (2014)
7-Yozgadî Keşfî Mustafa Efendi, Keşifler Risalesi Risale-i Keşfiyye Ahlak-ı Adudiyye Tercümesi, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul (2016)
8-Düşüncenin İzini Sürmek Bolvadin'de Dinî Hayat, Sonçağ Yayınları, Ankara (2016)

İLETİŞİM
Doç.Dr.İrfan GÖRKAŞ

Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bilim Dalı
Gsm  : (0505) 598 0866
Tel      : (0354) 242 1120 / 6168
Faks  : (0354) 242 1121
e-posta : gorkas08@gmail.com
http://ilahiyat.bozok.edu.tr/tr/sayfa/11/dekan_yardimcilari

#DoçDrİrfanGörkaş #Kitap #Düşünceninizinisürmek #Bolvadindedinîhayat #Boldav #Bolvadin

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987
boldava@gmail.com

Diğer Haberler