Haberler


Resmi Büyüt

BASIN AÇIKLAMASI..BOLVADİN SORUNLARI
04.01.2010

Bolvadin Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde 26.12.2009 günü Heybeli Kaplıcalarında yapılan, Bolvadin’deki bazı sivil toplum örgütleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir’de bulunan BOL-DER yöneticilerinin katıldığı toplantı sonrasında, bazı yerel gazete ve Belediye internet sitesinde yer alan “Bolvadin sorunları masaya yatırıldı” başlıklı haberden sonra, haberde isimleri geçen kişilerin haber metnini tekzip edilebilecekleri ümidiyle bir müddet beklemeyi uygun gördük. Haberde Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) hakkında yer alan ve tamamen maksatlı, basit, küçük siyasi hesaplar yapılarak ve gerçekler ters yüz edilerek dile getirildiği hemen anlaşılan iddiaların, insaf ve aklı selim sahibi kişilerce söylenemeyeceği inancındayız. BOLDAV yönetimi olarak iddia edilen hususlardaki hakikatleri, aziz Bolvadinlimizin öğrenme, bilme hakkına hizmet etmek üzere zorunlu bir açıklama yapmayı uygun bulduk.

Açıklamanın nasıl yapılacağını müzakere ettiğimizde de Bolvadinliye yakışır bir vakar ve izzetle olması, iddia sahibi kişilerin seviyesizliğine düşmenin bize ve Vakıf geleneğimize yakışmayacağı düşüncesinde birleştik
Öncelikle toplantıyla ilgili şu hususları kayıt altına almak gerekir:
• Kaplıcada yapılan söz konusu toplantı, son dönemde yapılan 5. toplantıdır. İlk 4 toplantıya katılanlar, toplantıların usulleri, toplantılarda dile getirilenler vb. hususlar, Bolvadinli sorumluluk sahibi kişilerin bir birine saygı, sevgi çerçevesinde bir araya gelebilecekleri, memleket meselelerine birlikte çözüm arayıp bulabilecekleri konusunda oldukça ümit verici geçmiştir. Son yapılan toplantının ise, bütün bu ümitleri harcamak istercesine, ne Bolvadin’e ne de Bolvadinliye hiçbir fayda vermeyecek asılsız ‘dedikodu’ üslubuyla geçtiği anlaşılmaktadır.
• BOLDAV Yönetim kurulu olarak aynı günlerde Ankara’da yapılacak etkinlikler nedeniyle toplantıya katılamayacağımızı önceden ilgililere yazılı olarak bildirmemize rağmen, bu konuda maksadını aşan ifadeler sarfedilerek asıl gündem ters yüz edilmiştir.
• Belediye Başkanı Sayın Mehmet Koçum’un Bolvadin’in tamamının Belediye Başkanı olması beklenirken, ev sahipliğini yaptığı toplantının tamamen toplantının maksadını aşan bir seyir takip etmesine seyirci kalması oldukça manidar görülmüştür. Bu durumun Sayın Başkanın iradesi dışında cereyan ettiğine inanmak istiyor, kendisi de BOLDAV kurucular kurulu üyesi olan Sayın Başkanının ivedilikle bütün Bolvadinliyi kuşatacak bir yönetim biçimini benimsemesini tavsiye ediyoruz.
• Toplantıda dile getirilen hezeyanların Belediyemizin resmi internet sitesinde yer alması ise ayrıca manidardır. Bir kamu görevi sunması gereken sitenin birkaç kişinin şahsi ve siyasi hesaplarına alet edilmesi, bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa bile Bolvadinlinin doğru bilgi alması önünde tehlikeli bir engel oluşturmaktadır.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız genel tespitlerden sonra toplantıya katılanları ve BOLDAV’la ilgili asılsız iddiaları dile getirilenleri başlıca 3 gruba ayırıyoruz:

1. Vakıfların tüzel kişiliğini, mevzuatını, organlarını, çalışma usul ve esaslarını yeterince bilmeyenler,
2. Kuruluşundan buyana BOLDAV’ı ve yaptığı hizmetleri bilmeyen, Vakfın hiçbir etkinliğine katılmayan, Vakfımız hakkında müdellel bilgiye dayanmayan hususlar dile getirenler…
3. Başından itibaren hemen her şeye şahit olan, bazı dönemlerde kendileri de Vakfın organlarında görev alan ancak, basit kişisel ve siyasi hesaplar uğruna maksatlı sözler sarfedenler…
İlk 2 grupta yer alan hemşerilerimizi doğru ve yeterli bilgilendirmeyi bir görev biliyoruz. Onlara Vakfımızın boldav@org.tr adresini takip etmelerini, maksatlı kişilerin safsatalarına inanmamalarını hemen her fırsatta kendilerini bilgilendirmeye çalışacağımızı burada ifade etmek istiyoruz.
Bazı gazete ve Belediyenin internet sayfasında isimlerinin ifşa edildiği 3. grupta yer alanları Bolvadinli aziz hemşerilerimizin de yakından tanıdıklarını düşünüyor, onların hezeyanlarıyla sizleri meşgul etmekten haya ediyoruz. Ancak, gerektiğinde onlara karşı hukuki haklarımızı her mahfilde koruyacağımızı; bunu yapmanın şahsi haklarımızın ihlali bir tarafa, asırlardır süregelen kadim vakıf geleneğinin ve mirasının korunması adına bir gereklilik olarak düşünüyoruz.

BOLDAV, Türk Medeni Hukuk Kanunlarına göre kurulmuş, senedinde yazılı hükümlere uymakla yükümlü, gönüllülük esasına göre hizmet veren bir kuruluştur. Bu güne kadar bu çatı altında görev alan herkes, “Bolvadin’e nasıl daha iyi hizmet edebilirim” sorusuna cevap aramış, bundan böyle de böyle olması için elden gelen bütün gayret gösterilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV)
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Diğer Haberler