Haberler


Resmi Büyüt

ORGAN BAĞIŞI BAŞKA HAYATLARA CAN KATMAKTIR.!
20.11.2015

3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası olması nedeniyle hemşehrilerimizi bilgilendirmek istedik.Amacımız organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, ilgili tüm kesimlerin konuya ilgisini artırmaktır. Şu an Türkiye genelinde binlerce hasta organ beklemekte, ölümle yaşam arasındaki çizgide hayata umutla tutunmaya çalışmaktadır. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız.

Organ ve Doku Bağışı; Kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organların başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Türkiye'de En çok nakle ihtiyaç duyulan organların böbrek, karaciğer ve kalp önde gelmektedir. Kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar, uygun organ bulunamadığı takdirde yaşamlarını kısa bir süre içinde kaybetmektedir. Bugün ülkemizde 60.000’ e yakın kronik böbrek yetmezliği hastası diyaliz cihazlarına bağlı olarak bir gün böbrek nakli olabilmek umuduyla yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Nakil bekleyen hastaların bazıları ise tedavi olabilmek umuduyla yurt dışında çareler aramaktadır.Ülkemizde her yıl yaklaşık 6 bin kişi organ bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir

“Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermek bizim elimizde.”

“Unutmayalım ki, yaşatmak da yaşamak kadar güzel bir duygudur”

Unutmamalıdır ki, yakınlarımızın bağışladığımız organları, bir başkasının yakınlarını, bir evladı ya da ana babayı kurtarıp, onları hayata bağlayacaktır. Bunun sayesinde kaybettiğimiz yakınımızda sevap kazanacaktır, buna engel değil vesile olalım diyoruz.

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı(BOLDAV) olarak; Tüm Türkiye'yi ve vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz ve Ülkemizde organ bekleyen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?
Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaları n tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir.

ORGAN BAĞIŞINDA BULUNAN HERKESİN ORGANLARI KULLANILABİLİR Mİ?

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin; kişi evde, sokakta, acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR, TANISI NASIL KONULUR?

Beyin ölümünde, beyin fonksiyonları tamamen kaybedildiği için geri dönüşü yoktur, tam ve kesin olarak ölüm gerçekleşmiştir, bu durum bitkisel hayatla karıştırılmamalıdır. Beyin ölümü teşhisi konulabilmesi için birtakım testlerin uygulanma zorunluluğu vardır. Bu testlerin sonucunda, alanında uzman dört hekim tarafından, beyin ölümü gerçekleşip gerçekleşmediği kararına varılır daha sonra bu karar aileye bildirilir.

ORGAN BAĞIŞ KARTI OLSUN YA DA OLMASIN AİLELERDEN İZİN ALINIR MI?

Organ bağış kartı olup olmadığına bakılmaksızın beyin ölümü gelişmiş tüm vakaların aileleri ile mutlaka görüşülür. Bu görüşme organ nakil koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. Aile onayı olmadan hiç kimsenin organları alınamaz ve kullanılamaz.

HANGİ ORGANLARIMI BAĞIŞLAYABİLİRİM?
Kalp Kornea Tendon
Karaciğer İnce Barsak Yüz ve Saçlı Deri
Böbrek Kemik Ekstremite (Kol, Bacak)
Pankreas Kas dokusu Ust solunum
Akciğer Kıkırdak Üst Sindirim Yolları
Deri Uterus (Rahim)

ALINAN ORGANLAR HERKESE NAKLEDİLEBİLİR Mİ?

Nakil işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından yürütülür ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenir. Organ dağıtımı; ulusal bekleme listelerinde kaydı olanlar arasından, öncelikle tıbbi aciliyeti olan hastalar olmak üzere, kan ve doku grubu uyumuna göre yapılır. Din, dil, ırk, cinsiyet, zengin veya fakir ayrımı gözetilmez. Alıcı ve vericinin kimlik bilgileri ailelerin izni olmadan açıklanamaz. Gizli kalması kanunen esastır.

İLERİ YAŞ VEYA KRONİK HASTALIĞIN OLMASI ORGAN BAĞIŞINA ENGEL MİDİR?
Yaşın ileri olması, kronik bir hastalığın bulunması, alkol veya sigara içiliyor olması ve benzeri nedenler organ bağışı yapılmasına engel değildir.

ORGAN BAĞIŞI YAPILDIKTAN SONRA,VAZGEÇİLEBİLİR Mİ?
Organ bağışından vazgeçildiğinde bu yeni kararın aile ile paylaşılması ve organ bağış kartının imha edilmesi yeterlidir.

DİNİMİZ AÇISINDAN BİR SAKINCASI VAR MIDIR?
Diyanet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır. 06.03.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Kuran-ı Kerim’de Maide suresi 32. ayette “Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişcesine sevap kazanır.” diye buyrulmuştur.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKLİDİR?
* İl Sağlık Müdürlükleri
* İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları
* Devlet Hastaneleri
* Üniversite Hastaneleri
* Özel Hastaneler
* Semt Poliklinikleri

ORGAN BAĞIŞININ YASAL BOYUTU NEDİR?

29.05.1979 tarih ve 2238 sayılı kanunla organ bağışının yasal boyutu belirtilmiştir. Buna göre:

* MADDE-6:
18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan her kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imtiyazlı ve ya en az iki tanık huzurunda sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağı bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

* MADDE-14:
Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını tedavi, teşhise bilimsel amaçlar için bırakıldığını resmi ya da yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya iki tanık huzurunda açıklamamış ise, sıra ile eşi, reşit çocukları, ana veya babası, veya kardeşlerinden birisinin; Bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvaffakıyeti ile ölüden organ ve doku alınabilir.
kaynak: http://www.kanunieah.gov.tr/organ-bagisi/

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987 boldava@gmail.com

Diğer Haberler