Haberler


Resmi Büyüt

BOLDAV KURUCULAR KURULU OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI
01.06.2009

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı Kurucular Kurulu Olağan Topalntısı’nı 28 Mart 2009 günü Demetevler’deki merkezinde yaptı.
Saat 11.00’de başlayan toplantıya, Hasan İnceer, İbrahim Ulvi Yavuz, Osman Nuri Oduncu, Yahya Pektaş ve Hilmi Özdemir katıldı.
Toplantıda; 2008 yılı faaliyet raporu, denetleme raporu, denetleme raporu, bilânço, gelir-gider hesaplarının incelenmesi ve ibra edildi. Bunun yanında; 20 Eylül 2008 tarihli Kurucular Kurulu Olağanüstü Toplantısında atamaları yapılan Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin 2 yıl süreyle görevlerine devamına; Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine; Hikmet Kelekçi, M.Serdar Pektaş ve Fatih Gönbe’nin, yedek üyeliklere ise Yıldırım Akgöl ile H.Hüseyin Huyugüzel’in iki yıl süre ile atanmalarına, oybirliği ile karar verildi.
2009 Yılı Faaliyet Programı taslağı üzerindeki müzakere ve değerlendirmeler sonuncunda; Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere daha fonksiyonel ve etkin çalışmalar yapılması,
-Vakfın iştiraki olan BOL-TUR Ltd. Şti.’ndeki Vakıf gelirlerinin, daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini teminen yeni seçilecek Belediye Başkanı ile daha verimli işbirliği ve diyalog sağlanması, görüşmelerin daha sık ve çözüm getirici bir şekilde devam ettirilmesi, gibi hususlara öncelik verilmek kaydıyla 2009 yılının faaliyet programı, bütçesi ve bilânçosu ile gelir-gider cetvelinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin bir diğer maddesi olan; “Vakıf iştiraki BOL-TUR Ltd. Şti.’nin çalışmaların gözden geçirilmesi” konusunda, BOL-TUR Müdürü Musa Pektaş’a söz verildi. Musa Pektaş tarafından;
- BOL-TUR ile BOLTAŞ arasındaki kira sözleşmesinde 29.05.2006 tarihinde yapılan değişiklikle, 2006 yılı katalım payının 240.TL’den 150.-TL’ye, DİE’nin belirttiği TEFE ve TÜFE ortalamasıyla 2007’de 165.-TL’ye, 2008’de 183.-TL’ye indiği
-Daha önce devresini kullansın ya da kullanmasın her devre-mülk sahibi için katılım payı alınırken, değişikliklerle birlikte sadece devresini kullanandan bu katılım payınan alınmaya başladığı,
-Önceden devresini kullanmayan devre-mülk sahipleri için BOL-TUR’dan istenen katılım paylarının bundan sonra istenmeyeceği,
-Kira gelirinin 2008 yılında 95 milyardan 80 milyara indirilmesinin, bir kayıp olmadığı, BOL-TUR’un devresine katılmayan devre-mülk sahiplerinin katılım paylarının ödeme zorunluluğu dikkate alındığında BOL-TUR’un daha fazla gelir elde ettiğinin görüleceği,
-29.03.2008 tarihli Kurucular Kurulu Kararı gereği, BOL-TUR Termal Tesislerinde eşanjör sistemi dahil olmak üzere Bolvadin Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde tespit davası açıldığı, bunun üzerine 01.12.2008 tarihli bilirkişi raporun tanzim edilerek, eksikliklerinin tespit edilip bir tutanağa bağlandığı ve taraflara tebliğ edildiği,
-Belirlenen bu eksikliklerin yerine getirilmesi için her türlü işlemin BOL-TUR Şirketi’nce yerine getirildiği,
-Bundan başka, Vakıf Yönetim Kurulu’nun talimatları gereği devre-mülk sahiplerine bir plaj çantası içerisinde promosyon paketi hazırlandığı, çantanın içinde 2 adet farklı boyutlarda havlu, bir duvar saati ve bir anahtarlık bulunduğu, bunun BOL-TUR’a hayatiyet ve güç veren devre-mülk sahiplerine bir vefa borcu gibi algılandığı ve 2009 yılı başından itibaren dağıtımların devam ettiği ifade edildi.
Toplantı dilek ve temenni bölümünün ardından son buldu.

Diğer Haberler