Haberler


Resmi Büyüt

AŞURE(DATLAŞ) ve ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE BULUŞTUK
24.11.2014

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) Kurucu Üyelerinden Yahya PEKTAŞ yaptığı açılış konuşmasının ardından sözü Hemşerimiz Emekli Öğretmen Basri KABASOY beyefendiye verdi.

Basri Bey ;Bu sene bu günler hakkında sohbet etme görevini Bol-Dav bana tevdi etti diyerek başladı sözlerine “Aşurenin kaynağı hakkında görüşler iki noktada toplanmaktadır.

1-Âşura , Hz. Musa ve kavminin ,Firavunun zulmünden kurtulduğu ve Yahudilerin oruç tutmakla görevli olduğu bir gündür. Bu görüşü daha çok müsteşrikler(oryantalistler) benimsemektedirler. Buna göre Müslümanların mübarek bir gün olarak kabul edip oruç tuttukları âşura, yahudi geleneğine dayanmaktadır.

2-Âşura, Hz. Nuh’tan itibaren bütün Sami dinlerde mevcut olan ve Cahiliye devri Arapları arasında da Hz. İbrahim’den beri önemli görülüp oruç tutulan bir gündür. Bu görüş Hz. Aişe ile Abdullah bin Ömer’in rivayetlerine dayanır. Hz. Aişe’nin rivayeti şöyledir: “Âşura Kureyş’in Cahiliye devrinde oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah da buna riayet ediyordu. Medine’ye hicret edince bu orucu devam ettirmiş ve başkalarına da devam ettirmişti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi âşura gününde oruç tutmayı bırakmış, bundan sonra Müslümanlardan dileyen bu gün oruç tutmuş, dileyen tutmamıştır.(Buhari savm 69) Abdullah bin Ömer’in de rivayeti aynı anlamdadır.

Âşura’nın İslam tarihinde siyasi bir yönü de vardır. Hz. Hüseyin Hicri:10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680)Kerbela’da şehit edilmiştir.

“Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, Aylar bize hep muharrem oldu!
Akşam ne güneşli bir geceydi, Eyvah o da Ley-i matem oldu.”
Mehmet Akif doksan beş sene önce yazdığı,” Pek Hazin Bir Mevlit Gecesi” isimli şiirinde bu beyitlerle başlar.

Avlarlı Efe de :
“ Bu gün mah-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar,
Bu gün eyyam-ı matemdir, bu gün ab-ı revan ağlar.
Hüseyn-i Kerbelay’yı elvan eden gündür.
Bu gün Arş-ı muazzama’da olan âli divan ağlar..”

diyerek hüznünü üzüntüsünü ifade eder.

Şimdi yıl 2014 ve aylardan yine Muharrem..Kerbela’da yine kan var gözyaşı var.Evlerini barklarını terk etmiş insanlar. Yetim çocuklar. Kundakta yine öldürülen masum yavrular. Irak Suriye kan gölü. Bu durumda Sultan Murad Hüdavendigar’ın duasına katılmamak mümkün mü?

Ruy-ı Habib-i Ekrem  “Ab-ı için
Kerbela’da revan olan dem için
Bakma ya Rab bizim günahımıza
Nazar et, Can u dilden ahımıza “

Yaşanmış ve geri dönüşü olmayan bu üzücü olayı yeniden düşünmek. Muharremi yeniden anlamak ve anlamlandırmak gerek…Ortak tadımızı bozacak, pişmiş aşımıza su katacaklara tek yürek olarak direnmek gerek…

Bol-Dav Ankara şubesinde 23 Kasım 2014 tarihinde Âşure gününde aynı zamanda Öğretmenler günü de kutlanacağından bu günün önemine dair konuşmasında ise milleti bütünüyle kucaklayan bir meslektir. Hepimiz öğretmenin eseriyiz. Öğretmen hepimiz için, her şeydir. Hem terbiyeci hem model roldür. Büyüğü saymayı, küçüğü sevmeyi, ondan öğrendik. Yurdun milletin, bayrağın kutsallığını bize o kavrattı. O, hep verdi, verdi,, Fakat hiç almadı. Çünkü o bu mesleği seçerken bu mesleğin fedakârlık üzerine kurulduğunu biliyordu.

Eğitimin temeli öğretmen, toplumumuzun her an muhtaç olduğu manevi doktordur. Millet ruhunun mimarıdır.. Kültürün ve sanatın yapıcısı ve yaşatıcısıdır. Ve öğretmen, milletleri varlığı ile nura, yokluğu ile karanlığa götüren en kutsal varlıktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlarım…..Basri Kabasoy-Emekli İlahiyatçı Öğretmen
dediği konuşması misafirlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle izlendi.

Konuşmayı müteakiben vakfımızca îki çeşit yaptırılan birisi Şekerli Aşure diğeri Bolvadin Usulü Pekmezli Aşure ''Datlaş'' misafirlerimize ikram edilmesinde sonra hocamız sohbetine devam ederek karşılıklı hasbihaller yapılmasıyla beraber çay ikramımız sonrası sıcak bir ortamda zamanın nasıl geçtiği anlaşılamadı.

Hemşerilerimiz, bu tür programların sürekli yapılması talebinde bulunurken, Bizlerde Boldav Ailesi olarak ‘’Aşure Günü ve Öğretmenler Günü’’ etkinlik davetimize göstermiş oldukları ilgi ve katılımlarından dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz.

Toplantı İle İlgili Fotoğrafları
Aşağıdaki Linki Tıklayınız...
http://www.boldav.org.tr/?eklenti_adi=fotograflar&kategori_no=79

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr  
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi  
@boldavankara - https://twitter.com/boldavankara  
boldava@gmail.com
https://www.google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987

Diğer Haberler