Etkinlikler


Resmi Büyüt

24 KASIM'IN ARDINDAN
20.11.2007

24 Kasım Öğretmenler gününü idrak ettik. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim hizmetlerine emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Kalemiyle, alın teriyle, göz nuruyla eğitime hizmet etmiş ama bu günlere kavuşamamış tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum…
24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle BOLDAV olarak Ankara’daki merkezimizde özel bir program düzenledik. Büyük bir özveriyle Bolvadin’imizde uzun yıllar eğitim - öğretim hizmetinde bulunmuş öğretmenlerimizden bazılarıyla birlikte olduk. Bolvadin’de eğitim –öğretim hizmetlerinin dününü, bu gününü ve biraz da yarınını konuştuk....
Bu toplantıdan hatırda kalanları sizlerle paylaşmak isterim:

Hatıralar ...
Toplantıya katılan öğretmenlerimiz, bu günde kendilerinin hatırlanmasından ve mütevazı bir toplantıyla bir araya gelinmesinden duydukları memnuniyeti öncelikle ifade ettiler. Her biri tecrübe abidesi öğretmenlerimiz geçmişte sınırlı imkanlarla ortaya koydukları hizmetlerden önemli kesitler ve hatıralar dile getirdiler. Yakın geçmişte yokluklar içerisinde nice güzel, kaliteli insanlar yetiştirildiğinden bahsederek isim isim örnekler verdiler. Toplantıda, üç ayrı kuşağın eğitiminde emeği olanla onun yetiştirdiği öğretmenler yani, öğretmenin öğretmenlikten emekli olmuş öğrencileri bir arada idi. Bu durum da özel bir anlam yükledi toplantımıza...
Meselelere bakış açısı;
Karşılıklı sevgi, saygıyla ilerleyen, Bolvadin’e has kavramların, deyimlerin sıkça telaffuz edildiği gecede buram buram Bolvadin sevdası ana temayı oluşturdu. Zaman zaman Bolvadin’imizin ekonomik, sosyal problemleri dile getirildi ise de bu sorunlara hep eğitimci gözüyle bakıldı.
Bolvadin’in eğitim açısından dünü dile getirilirken, çevre yerleşim yerlerine kıyasla Bolvadin’in okullaşma, okur-yazar oranı ve yetişmiş münevver insan gücü hep konu edildi ve dün Bolvadin’in çevresiyle kıyaslanamayacak ölçüde eğitim hizmetlerinin merkezinde yer aldığında hem fikir olundu. Ancak geçen zaman içerisinde gerekli ve yeterli atılımlar yapılamadığından düne kıyasla bu gün olunması gereken yerde olamadığımız terennüm edildi. Bütün bunları dile getirirken her defasında meseleyi ne abartalım ne de kendimize haksızlık edelim diye söze başlandı. En güzeli de tamamen siyasi hesap ve kaygılardan uzak, Bolvadinlilik ortak paydasında buluşuldu.
Tespitler ve teklifler ...
Dile getirilen önemli bir husus ise, Bolvadin’in hem içerde hem de dışarıda yetişmiş insan gücü olduğu ama yeterince organize olamadığı ve bu yetişmiş insan gücünün ilgisini Bolvadin üzerine yetirince teksif edemediği meselesi idi....
Eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili Bolvadin için bir acil eylem planı hazırlanmış olsa, şu hususların öncelikle bu planda yer alması konusunda hem fikir olundu:
- Eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli olmasında hemen her unsur önemlidir ancak en önemli unsur bir eğitim kurumunun kalitesi ancak öğretmenlerinin kalitesi kadardır özdeyişi misali “öğretmen”lerdir. Bolvadin’e atanacak öğretmenler mesleğinin gerektirdiği hizmet aşkına ve yeterliliğe sahip olmalıdır.
- İnsana yatırım uzun solukludur ama en önemlisidir. Zeki, istikbal vadeden ve halen eğitime devam eden gençlerimize her vesile ile sahip çıkılmalı, onlara maddi –manevi gerekli destek verilmelidir. Bu cümleden olmak üzere BOLDAV’ın verdiği öğrenci bursları artarak devam ettirilmelidir.
- Bu gün ülkemizde önemli bir ihtiyaç olan ara elaman ihtiyacını karşılayacak nitelikli insan kaynağını sağlayacak okulların Bolvadin’de açılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunlardan birkaçı şu eğitim kurumları olabilir:
? Fizik Tedavi ve Rehebilitasyon Yüksek Okulu Gün geçtikce önem kazanan termal ve tedavi amaçlı turizmde önemli bir ara elaman sorunu çözümünü sağlayabilir.
? Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. Bolvadin ve çevresi önemli bir termal turizm merkezidir. Bu liseden mezun olacaklar hem termal turizmine olumlu katkı sağlayabilecek hem de önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.
? Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Türk süsleme sanatları başta olmak üzere güzel sanatların çeşitli bölümlerinin açılması Bolvadin insanının uzun yıllardır içerisinde barındırdığı estetik duygusunu, becerisini disipline edecek, onun yeni nesillere, kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacaktır.

Bugün hemen hangi açıdan bakarsak bakalım düne kıyasla hem ülkemiz hem de Bolvadin’imiz olarak önemli imkanımız olduğunu söyleyebiliriz. Biraz ilgi, biraz sevgi ve biraz daha çok emekle memleketimizin mevcut sorunlarının üstesinden gelir eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli ir şekilde yürütülmesini sağlayabiliriz. Tecrübeli, dirayetli bir devlet adamı olan Kaymakamımız Sn. Ufuk Seçilmiş ve eğitimci mesai arkadaşları mutlaka Bolvadin için en hayırlı ve verimli olanı düşünüyor, planlıyor ve uygulamaya çalışıyorlar. Bizim gibi gönüllü kuruluşlar onların işleri kolaylaştırmak ve yardımcı olmaktır…

Dr. Ulvi Ata
BOLDAV Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer Etkinlikler