Haberler


Resmi Büyüt

KURUCULAR KURULUMUZA YENİ ATAMALAR YAPILDI
26.02.2014

Vakıf senedimizdeki ”Kurucular Kurulunda yer alan gerçek kişilerin ölümü veya istifası halinde yerlerine Kurucular Kurulu tarafından yeni üye atanabilir” şeklindeki değişiklik Ankara 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce uygun görülerek yürürlüğe girmesi sonrası Boldav'da boşta bulunan üye yerlerine atamalar yapıldı.

Kurucular Kurulu üyesi merhum Said BAĞCI’ nın vefatı nedeniyle boşalan üyeliğine Sayın Şeref ASLAN, 

Kurucular Kurulu üyesi Sayın H.Hilmi ÖZDEMİR’ in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe ise Sayın Dr. Ulvi ATA,

atanmışlardır.

Yeni atanan Kurucular Kurulu üyelerimize Bolvadinliler Dayanışma Vakfı ailesi olarak görevlerinde başarılar dileriz.

www.boldav.org.tr

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)

Diğer Haberler