Haberler


Resmi Büyüt

BOLDAV VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
24.02.2014

Vakıf senedimizdeki ”Kurucular Kurulunda yer alan gerçek kişilerin ölümü veya istifası halinde yerlerine Kurucular Kurulu tarafından yeni üye atanabilir” şeklindeki değişiklik Ankara 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize

www.boldav.org.tr

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)

Diğer Haberler