Haberler


Resmi Büyüt

KURUCULAR KURULU BAŞKANI AV. HASAN İNCEER'İN MESAJI
06.03.2007

BOL-DAV
(Bolvadinliler Dayanışma Vakfı)

1-Kaymak Geceleri:
Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi hemşerilerin yoğunlukla bulunduğu kentlerde doğduğu yere özlem ve hemşerileriyle bir araya gelme, yakınlaşma, dayanışma duyguları bir vesileyle onları bir araya getirmekte idi. Kaymak Geceleri bu amaca yönelik bir vesileydi.
Ancak bu tür organizasyonlar da birkaç müteşebbisin gayretine bağlı kalıyor ve bir örgütlenme ihtiyacı bu nedenle kendini hissettiriyordu. Bol-Dav işte böyle bir gecede 1987 yılında bu özlemlerin ve ihtiyacın eseri olarak yine birkaç müteşebbis hemşerinin çabasıyla hayat buldu, gerçekleşti.

2-Bol-Dav Vakfımızın amaçları:
a)Hemşerilerin sosyal etkinlikleri, düğün, nişan, doğum, ölüm vs gibi olaylardan birbirlerini haberdar etmek, bir araya gelmeyi teşvik etmek, katılıma yardımcı olmak, gerekirse organize etmek,
b)Hemşerilerin ekonomik faaliyetlerden haberdar olmasını, katılımlarını sağlamak etkinliklerinde bulunmak, organize etmek,
Doğduğumuz toprak Bolvadin’imizin kalkınması için neler yapılabileceği konularında toplantılar düzenlemek, fikir üretilmesine destek olmak, organizasyon faaliyetlerinde bulunmak,
c)Hemşerileri muhtelif vesilelerle bir araya getirmek ve birbirlerini tanımalarını, birbirlerini unutmamalarını, sağlamaya yönelik toplantılar organize etmek vs.
d)Bolvadin dışında hayatlarını kazanan hemşerilerimizin doğduğumuz toprak Bolvadin’imizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma çabalarından haberli olmalarını, ilintili olmalarını teşvik etmek, bu konularda dayanışma organizasyonlarında koordine faaliyetlerinde bulunmak, Bolvadin’e toplu ziyaret ve faaliyet çalışmalarını organize etmek gibi pek çok dayanışma amaçları bulunmaktadır.

Bol-Dav, 20 yaşındadır ve hamdolsun her türlü politik ve hizipleşmelerin üzerinde kalmayı başarmıştır. Bu gün onu daha genç ellerde daha dinamik faaliyetler başarması temennisiyle izlemekte, gözlemekte ve ona gözbebeğimiz gibi sevgi ve bağlılık göstermekteyiz.

Vakfımızın eskiden olduğu gibi hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya gibi illerde şubeler açmasına, doğduğumuz toprak Bolvadin’imizin sivil toplum kuruluşlarıyla ve Belediyemizle daha etkin ve yararlı hizmetler yapmasına Bolvadinliler olarak yardımcı olmamız temennisiyle başta yönetim ve denetim hizmetinde bulunanlar olmak üzere emeği geçen bütün hemşerilerimize, bu vesileyle başarı ve sağlık dileklerimizi sunuyoruz.

A.Hasan İNCEER
Bol-Dav
Kurucular Kurulu

Diğer Haberler