Etkinlikler


Resmi Büyüt

AFYONKARAHİSAR MANEVİ BÜYÜKLERİNİ YÂD EDİYOR
28.02.2013


Bolvadinli Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi Hazretlerini Anma Etkinliği

6 Nisan 2012 / 25 Cemaziyelevvel 1434 Cumartesi / Afyonkarahisar 20:00

Afyonkarahisar Ahlâk Kültür ve Çevre (AKÇEVRE) Derneğinin, faaliyetlerine İstanbul’da devam eden Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim (MEC) Merkezi ile birlikte organize ettiği “Bolvadinli Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi Hazretlerini Anma Etkinliği Programı”nın hazırlıklarında sona gelindi.

Toplumda hem farkındalık oluşturmak hem de kaybettiğimiz güzel değerlerimizi yeniden gündeme almak maksatlı söz konusu etkinlikte, şehrimizin manevî değerlerinden olan Bolvadinli Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi bir "Panel" çerçevesinde yâd edilecek.

6 Nisan Cumartesi günü Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi Hazretlerinin Bolvadin’deki kabri başında başlayacak program, akşam 20:00’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’ndeki Panel ile sona erecek.

''Yaşadığı dönemde halkın irşâdında ve yeni talebelerin yetişmesinde büyük hizmetleri olan ve Bolvadin ahalisi tarafından hâlâ sevgi ve saygıyla anılan merhum Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi 1874 Bolvadin doğumludur. Mahalle Mektebi ve Rüştiye tahsilini Bolvadin’de; Arabiyat ve İslamiyet tahsilini Konya’daki Hocası Seriye Vekili Mehmet Vehbi Efendiden tamamladı. Daha sonra İstanbul Fatih Medresesine giderek merhum Hasan Hilmi ve İsmail Necati Efendilerden ders aldı. 25 yaşında medreseyi bitirerek müderris oldu.

35 yaşında Bolvadin’e gelerek önemini hâlen devam ettiren Alaca Camii’nde İmamlık ve vaizlik yaparak ilçe halkını irşâd vazifesini yerine getirdi. Cami yanındaki Hilmiye Kütüphanesini kuran Nakşibendi tarikatı halifesi Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi, talebelerine ve halka ilim, irfan, edep, ahlak, ruh terbiyesi veren zühd takva ve hilm sahibi zat idi.

Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi 1957 yılının Kasım ayında Bolvadin’de vefat etti''

Hem bir mutasavvıf hem de âlim bir zât olan Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendinin tasavvuf ve ilim hayatına dair bilgiler, notlar ve anılar bu program çerçevesinde gün yüzüne çıkmış olacak.

Hayata bakışı ve işine olan titizliği ile örnek alınması gereken bir şahsiyet olan Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi’nin şahsi eşyaları da Afyonkarahisar’daki panel için sergiye çıkarılacak. Merhumun oğlu olan H. Hilmi Özdemir tarafından muhafaza edilen kullandığı giyim eşyalarından, el yazması kitaplara kadar bugüne ulaşabilmiş özel eşyalarını görmek isteyenler 6 Nisan günü panelin devam ettiği saatlerde Atatürk Kongre Merkezinde ziyaret edebilecekler.

Merhum Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi’nin hayatının arşiv belgesi mahiyetinde yeni nesillere aktarılmasını düşündüklerini belirten AKÇEVRE Derneği yetkilileri, bunun için profesyonel bir ekiple anlaşarak bir belgesel hazırlattıklarını söylediler.

Lokomotif Ajans tarafından hazırlanan ve Atatürk Kongre Merkezindeki panelde gösterime sunulacak olan belgesel, Merhum Yörükzâde’nin görev yaptığı Bolvadin’deki Alaca Camii’nde, vakfiyesi olan Medrese-i Haseniye Kütüphanesi’nde ve kabri başında gerçekleştirildi ve çekimleri 2 gün sürdü. İstanbul’da Fatih, Süleymaniye ve Edirnekapı çekimlerinin ardından tamamlanacak belgesel izleyicilerinin beğenisine sunulacak.

Afyonkarahisar Mânevî Büyüklerini Yâd Ediyor ana başlığı altında organize edilen programın panel kısmında ise Prof.Dr. Ahmet Turan Arslan, Doç.Dr. Ahmet Yaramış, Doç.Dr. Hür Mahmut Yücer, Dr.Necdet Yılmaz, Abdullah Haris Toprak, Adem Ersoy, Cihat Demirci, Fatih Yıldız ve Nizamettin Arslan panelist olarak merhum Yörükzâde Efendi’nin tasavvufî ve ilmî hayatından katılımcılara aktaracaklar.

Hem Afyonkarahisar merkezde hem de Bolvadin ilçesinde çeşitli aktivitelerle dolu dolu geçecek programa protokol ve halkın büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Programa ayrıca Kocaeli, İzmir, Konya, Karaman, Eskişehir, Isparta, Uşak, Sakarya, İzmir gibi uzak yakın 20’ye yakın ilden katılımcılar da iştirak edecek.

http://www.boldav.org.tr/

http://www.facebook.com/pages/BOLVAD%C4%B0NL%C4%B0LER-DAYANI%C5%9EMA-VAKFI-BOLDAV/149089428495740

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI (BOLDAV)

Diğer Etkinlikler